Skip to content

Hanna Tuulikki

UK
Hanna Tuulikki kombinerar, musik, performance och visuell konst på ett originellt sätt för att skapa berättelser med hjälp imitation, ljud och gester.

 

Hanna Tuulikki, (f. 1982) är en brittisk-finländsk bildkonstnär, kompositör och performanceartist bosatt i Glasgow i Skottland. Hennes konstnärliga arbete omfattar performance, film och audiovisuella installationer med inslag av sång, dans, klädedräkter och teckning. Hennes tvärkonstnärliga projekt undersöker ”hur kroppen kommunicerar icke-verbalt för att skapa berättelser med hjälp imitation, ljud och gester”. Hon utgår ofta från traditionell musik och dans i olika kulturer, och hon är särskilt intresserad av hur kroppsliga relationer och folkberättelser är rotade i vissa miljöer.

 

Exempel på Hanna Tuulikkis nyliga projekt är Deer Dancer (2019), en audiovisuell installation om hur danser som imiterar rådjurens beteende bildar maskulina ritualer och imaginära landskap. cloud-cuckoo-island (2016) är en film som går ut på improviserad solosång på en naturlig amfiteater på ön Eigg i Skottland och som undersöker galenskap, mytologi och genus. SOURCEMOUTH: LIQUIDBODY (2016) är en audiovisuell installation som inspirerats av indiska landskap och relationer mellan flodsystem, kroppen och teaterformen kutiyattam. SING SIGN (2015) är en duett samt en performance och installation som fokuserar på kroppens kommunikation i relation till genus och staden. Away with the Birds (2010–2015) är ett tvärkonstnärligt arbete som undersöker imitationer av fågelläten i den keltiska sångtraditionen i Skottland och som består av sångfragment som vävs ihop till ett ljudlanskap.

Bilder: Perttu Saksa