Skip to content
Skanslandet

Konstens skattkammarö

Skanslandet som ligger strax utanför Helsingfors utgör en unik miljö för biennalen. Ön har sedan 1800-talet varit i militärt bruk, och först sommaren 2016 öppnades den för allmänheten för rekreationsbruk. Hundratals människor har bott på Skanslandet och Kungsholmen bredvid, och utöver militärpersonalen har de varit boplatser för bl a lotsar. Dessutom har det alltid funnits kultur och dans på öarna, det har målats tavlor och ordnats teaterklubbar där.

Naturen på Skanslandet, som tidigare starkt omformats av människan, är idag frodig och unik. Skanslandet är hem för tusentals fjärilar och fladdermöss, och en fristad för otaliga växtarter.

Helsingforsbiennalens konstverk kommer att placeras längs med Skanslandets utmärkta rutter som besökarna får promenera längs – med respekt för naturen och miljön på ön.