Skip to content

INTERPRT

NO

INTERPRT är ett forskningsorgan som ägnar sig åt miljörättvisa och mänskliga rättigheter. Gruppen består av akademiker, arkitekter och designer av rumslig gestaltning. I samarbete med civilsamhällets organisationer, internationella jurister, vetenskapsmän, icke-statliga organisationer, journalister och ledande kulturinstitutioner över hela världen fokuserar INTERPRT på miljöförstöring som är svår att spåra och urbefolkningars, minoriteters och marginaliserade gruppers motstånd mot bl.a. gruvindustrins projekt.   

I det nya verket för Helsingforsbiennalen 2023 frågar INTERPRT om de nordiska sanningskommissionerna i tillräcklig utsträckning kan avslöja och undersöka den koloniala historien av assimilering, landfördrivning och andra former av statligt våld. Projektet är en vidareutveckling av INTERPRTs mångåriga kollektiva forskning och opinionsbildning.  

INTERPRT:s verk är en installation och multimedia-rapport som kombinerar visuella och kartografiska belägg, arkitektoniska och rumsliga metoder som 3D-modellering med fältforskning, intervjuer och andra primära och sekundära källor.  

Ett av projektets ändamål är att med rumsliga metoder berätta om den pågående rättstvisten mellan de samiska renskötarna och Øyfjellets vindkraftverksprojekt i Nordland i Nordnorge. Gruppen strävar efter att skapa en ny sorts databaserad journalism tillsammans med samiska reportrar, arkeologer och forskare. Med dess hjälp kan man kritiskt granska miljörättvisa i den nordiska kolonialistiska samtiden. 

 

INTERPRT: Colonial Present: Counter-mapping the Truth and Reconciliation Commissions in Sápmi,2023. © HAM/Helsinki Biennial/Sonja Hyytiäinen

INTERPRT: Colonial Present: Counter-mapping the Truth and Reconciliation Commissions in Sápmi,2023. © HAM/Helsinki Biennial/Sonja Hyytiäinen

Gruppen INTERPRTs senaste utställningar har varit Forensic Architecture: Towards an Investigative Aesthetics, MACBA, Barcelona (2017), The Oceanic, NTU CCA, (Singapore 2018); Dhaka Art Summit, Dhaka (Bangladesh 2018), Museum of Modern Art, Warszawa (2019), Warszawabiennalen (2020), The Ocean, Bergens konsthall (2021) och Mining the Abyss, Istanbulbiennalen (2022).