Skip to content

Samnang Khvay

KH

Samnang Khvay behandlar människans förhållande till naturen genom att fokusera på miljöproblemen samt mark- och naturresurspolitiken i Kambodja som hotar ursprungsfolkens livsstil i regionen. Khvays konst präglas av hans personliga, direkta kontakter med lokalsamhällen.

Samnang Khvay (f. 1982) bor och arbetar i Phnom Penh i Kambodja. Hans konst har visats på solo- och grupputställningar i Australien och USA samt på olika håll i Europa och Asien. Khvay har varit med om att grunda konstnärskollektivet Stiev Selapak, som granskar och fokuserar på landets historia samt analyserar den visuella kultur som försvann på grund av inbördeskriget och de röda khmererna. Khvays tvärkonstnärliga arbeten fokuserar på historiska och traditionella kulturella ritualer och också på aktuella händelser samt kolonialismens och globaliseringens humanitära och ekologiska konsekvenser. Khvays konst präglas av hans personliga, direkta kontakter med lokalsamhällen.

Samnang Khvay: Preah Kunlong (Andens väg), 2016–2017 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Preah Kunlong (Andens väg), 2016–2017

Samnang Khvays film behandlar människans förhållande till naturen genom att fokusera på miljöproblemen samt mark- och naturresurspolitiken i Kambodja som hotar ursprungsfolkens livsstil i regionen. Det som kännetecknar denna livsstil är en djup andlig kontakt med jorden och naturen. Konstnären anser att svåra teman kan behandlas med hjälp av drömmar, förebud och humor.

Videon har filmats i områden som bebos av Chong-folket i sydvästra delen av Koh Kong, främst i dalen Areng. Khvay tillbringade sammanlagt ett år bland Chong-folket och följde med deras sätt att leva i harmoni med jorden, vattnet och djuren.

Bild 1: Prum Bandiddh

khvaysamnang.com