Skip to content

Meiju Niskala

FI

Meiju Niskalas mål är att skapa möten och dialog för att uppmuntra till diskussion om mänskligheten, världen och vad ett gott liv är. Kärnan i hennes bidrag till Helsingforsbiennalen är möten: människor möter sig själva, andra människor och arter samt miljön.

Meiju Niskala (f. 1978) bor och arbetar i Helsingfors och Taivalkoski. Niskala är en mångsidig konstnär. Hennes projekt varierar mellan omfattande projekt och samarbete med små grupper, men de är alltid mycket framtidsorienterade och lekfulla. De skapar konstnärlig verksamhet i offentliga rum och engagerar därigenom städer och samhällen. Meiju Niskalas mål är att skapa möten och dialog för att uppmuntra till diskussion om mänskligheten, världen och vad ett gott liv är.

Meiju Niskala: Jag kom nog att tänka på det, men lite för sent, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Jag kom nog att tänka på det, men lite för sent, 2021

På Skanslandet skapar Meiju Niskala ett konstverk, där deltagarna vandrar på berg och ängar och följer instruktioner från hörlurarna. Niskalas aktivitetsbaserade konstverk kombinerar konstnärens bakgrund som uppträdande konstnär och författare: här finns dramatiska element och en ett gästande djur.

Samtidigt kan konstverket karaktäriseras som ett poetiskt och aktivitetsbaserat hörspel. Allting utgår från möten: människor möter sig själva, andra människor och arter samt miljön. ”Att lyssna är att skapa en relation till omgivningen, och beslutet att lyssna på allt som man kan lyssna är alltid en politisk handling.”

Verket genomfördes som evenemag under sommaren.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

meijuniskalapeople.com

Facebook / Instagram

Evenemang