Skip to content

Niskanen & Salo

FI/US

Niskanen & Salos senaste arbeten har handlat om sinnen, växelverkande relationer, minnen, erfarenhet av ensamhet och samvaro samt deras kopplingar till globala teman. Deras installation på Skanslandet involverar besökaren i den nattliga utsikten, där varje signalljus för sjöfart har fått en egen ton.

Mark Niskanen (f. 1991) och Jani-Matti Salo (f. 1984) arbetar med multimediala installationer som kombinerar dagliga fenomen och teknik. I sina arbeten utnyttjar de sina erfarenheter av musik, film, audiovisuell forskning och scenografi. Duons senaste arbeten har handlat om sinnen, växelverkande relationer, minnen, erfarenhet av ensamhet och samvaro samt deras kopplingar till globala teman. Helheterna utvecklas ofta till platsspecifika situationer med en personlig, porös och förgänglig karaktär.

Niskanen & Salo: A Scene, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

A Scene, 2021

Niskanen & Salos installation på Skanslandet involverar besökaren i den nattliga utsikten, där varje signalljus för sjöfart har fått en egen ton. Kompositionen som baserar sig på fyrljusens särpräglade och icke-repetitiva rytm förändras långsamt med dagens längd.

Installationens systerinstallation kan också upplevas på Observatoriebacken i Brunnsparken när det börjar skymma och sikten är god. När fyrljusens och kompositionens rytmer sammanfaller får utsikten en annan struktur och det som är fjärran känns nära. Man kan ta del av konstverket på ascene.fi.

Konstverket har beviljats understöd av Centret för konstfrämjande, Finska Kulturfondens Nylandsfond samt Greta ja William Lehtisen Säätiö.

Bild 1: Sarah Mueller

niskanensalo.com

Instagram

A Scene, 2021 ©Niskanen & Salo

A Scene II, 2021 ©Niskanen & Salo