Skip to content

Red Forest

UA/UK/US/MX/DE/FI/ZA

Red Forest är en forskningskonstellation aktiverad av Oleksiy Radynski, David Muñoz-Alcántara, Diana McCarty och Mijke van der Drift. Namnet gav sig själv vid ett forskningsbesök på kärnkraftverket i Tjernobyl våren 2021. Skogens reaktion på ekokatastrofen i Tjernobyl gjorde gröna träd till röda och de levande till icke-döda. Medveten om miljöns reaktion på ett antal olika skalor, inbegripet den atomära, alluderar Red Forest på denna komplikation och miljöns motståndskraft och påminner oss om vårt ansvar att inte blunda för lagren av liv i vår omgivning, oavsett omständigheterna. Konstellationen Red Forest är inte begränsad till ett enda fackområde, utan deras arbete spänner över medieteori, filosofi, antikolonial praktik, queerteori, feminism och samtida kritisk teori, och deras gemensamma praktik omfattar arkitektur, radio, film och performance.

Red Forest är också en del av Red Power-rörelsen när det gäller att öka den kollektiva eko-sociala värdigheten, återställa banden mellan revolt och urfolk samt transfuturism.

On the Loss of Energy är en fortsättning på Red Forests undersökning av hur infrastrukturella satsningar är nyckeln till samtida former av hybridkrigföring. Genom att spekulera om energifrågor i en krigskontext (in)filtrerar forskningen ett påstående om fossil fascism, miljörasism och finansiell kolonialism. The Radiogram är Red Forests soniska och poetiska kompositionsmetod för elektromagnetiska överföringar som kopplar ihop dokumentär forskning, spekulativ historia, musikalisk improvisation och science fiction med varandra. Ljudverket streamas online, men det är också tillgängligt via uppkoppling på bestämda platser längs biennalrutten.

Soniskt verk

Abandoned positions of the Russian army in the Red Forest, Chornobyl Exclusion Zone, 2022. Image courtesy of Red Forest. Photographer Oleksiy Radynski.

Red Forest, On the Loss of Energy. Radiogram from the remnants of collisions. 2023. © HAM/Helsinki Biennial/Sonja Hyytiäinen