Siirry sisältöön

Red Forest

UA/UK/US/MX/DE/FI/ZA

Red Forest on Oleksiy Radynskin, David Muñoz-Alcántaran, Diana McCartyn ja Mijke van der Driftin aktivoima tutkimusryhmä. Ryhmän nimen synty liittyy vierailuun Tšornobylin ydinvoimala-alueella keväällä 2021, jossa metsä reagoi Tšornobylin ekokatastrofiin muuttamalla vihreät puut punaisiksi ja elävän ei-kuolleeksi. Red Forest on tietoinen ympäristön eri mittakaavoissa tapahtuvista reaktioista, aina atomien tasolta, ja muistuttaa meitä yhteenkietoutumisen ja resilienssin teemojen kautta vastuustamme kohdata elämän kerrokset ympärillämme, olosuhteista riippumatta.

Red Forestin toiminta ei rajoitu vain yhteen tieteenalaan; ryhmän työskentely pohjautuu mediateoriaan, filosofiaan, antikolonialistisiin käytäntöihin, queer-teoriaan, feminismiin ja moderniin kriittiseen teoriaan.

Teoksissaan ryhmä yhdistää arkkitehtuuria, radiota, elokuvaa ja performansseja. Red Forest on osa Red Power -liikettä, joka tähtää ekososiaalisen arvokkuuden lisäämiseen, alkuperäiskansojen kumouksellisten yhteyksien palauttamiseen sekä trans-futurismeihin.

On the Loss of Energy. Radiogram from the Remnants of Collisions. -teoksessaan Red Forest on jatkanut tutkimustaan infrastruktuurien toiminnasta avaimena nykyaikaiseen hybridisodankäyntiin. Tutkimus pohtii ja tarkastelee energiakysymyksiä sodan kontekstissa, samalla suodattaen esiin fossiilifasismin, ympäristörasismin ja taloudellisen kolonialismin vastaisen kritiikin. Radiosanoman (radiogram) muodon ottavassa teoksessaan Red Forest yhdistää dokumentaarista tutkimusta, spekulatiivista historiaa, musiikki-improvisaatiota ja scifiä runolliseksi ääniteokseksi.

Teos on kuunneltavissa verkossa.

Ääniteos

Red Forest kutsuu vastustamaan ympäristölle vaarallista säteilyä ja herättää säteilemään vastarintaa. 

Radiogramimme kutsuu koolle pirstoutuneita yhteyksiä ja rohkaisee erilaisten taisteluiden väliseen kommunikaatioon muistuttaen Harun Farockin tavasta panna vastaan ekstraktivistisille merkityksellisyyden kokemuksen mekanismeille, aalloista atomeihin ja erilaisiin elämän ja sodan muotoihin. Teos halkoo ja punoo yhteen todellisuuden järjestyksiä poikki erilaisten maastojen: juoksuhautojen, jotka romahtavat atomististen häiriöiden alla, materiaalivirtojen, jotka pilaavat ympäristöjä, poliittisia järjestyksiä ja elämismaailmoja.  

Kun oikein keskittyy, törmäysten jäänteet, jotka heilahtelevat atomististen ja astronomisten skaalojen välillä, ovat miltei kuultavissa runollisena epälineaaristen taajuuksien ja ajassa matkustavien tarinoiden yhdistelmänä. Äänellistäen ydinvoimaterrorismin jälkivaikutuksia Venäjän anastettua Tšornobylin; kaiutellen alkuperäiskansojen vastarintaa Meksikoa halkovan makroinfrastruktuurisen Mexican Transisthmian Corridorin aiheuttamaa kansanmurhaa ja ympäristön tuhoa vastaan Tehuantepecin salmella ja transihmisten autofiktioita vaikuttamisen ja yhteentulemisen väylänä sekä kuiskivia taistelijahenkiä ja loitsuja vainoavat piilevänä pulssina sykkivät (tyhjät) todellisuudet, jotka on korvattava viisaammilla maailman rakentamisen tavoilla. Erilaisista taisteluista nousevaa viisautta, joka jättää taakseen poliittisen asuttaman täysivaltaisuuden tilan. 

Näille aalloille antaa energiaa suuttumuksen, protestin, kapinan, murroksen ja vallankumouksen valtameriä ja kehon oikeutta alueisiinsa liikuttava raivo. 

Red Forest

Red Forest, On the Loss of Energy. Radiogram from the remnants of collisions. 2023. © HAM/Helsinki Biennial/Sonja Hyytiäinen

Red Forest, On the Loss of Energy. Radiogram from the remnants of collisions. 2023. © HAM/Helsinki Biennial/Sonja Hyytiäinen

Red Forest

On the Loss of Energy.  Radiogram from the remnants of collisions. 
Energian menetyksestä.  
Radiosanoma törmäysten jäänteiltä. 

2023 

Ääniteos 

Tilaaja HAM / Helsinki Biennaali 2023