Skip to content

Remedies (Sasha Huber och Petri Saarikko)

CH/FI, FI

Sasha Huber och Petri Saarikko är Helsingforsbaserade konstnärer som har arbetat med projektet Remedies sedan 2010 och utforskat metoder för självhjälp och medicinskt helande i olika geografiska och kulturella sammanhang.

För Helsingforsbiennalen 2023 har konstnärerna skapat en ny platsspecifik installation som fortsättning på sitt pågående projekt. Man kan uppleva verket vid en av de två sötvattensdammarna på Skanslandet.

Den konstgjorda dammen, som ursprungligen grävdes ut av armén för att tjäna som sötvattensbrunn under den ryska ockupationen, har sedan dess utvecklat ett eget ekosystem och blivit ett viktigt nav för välbefinnande, rekreation och glädje för invånarna på ön – både människor och övriga. Installationen ackompanjeras av en kort vers som väcker frågor om landskapet som bakgrund för mänsklig intervention. Är mänsklig närvaro ett essentiellt element på ön? Är det bara en del av gåtan, kanske ett recept, eller botemedel?

Remedies/Rohdot: Sasha Huber & Petri Saarikko, Sanctuary, mist, 2023, Helsinki Biennial 12.6.-17.9.2023, Vallisaari, Helsinki, Photo © HAM/Helsinki Biennial/Kirsi Halkola

Med projektet Remedies Universe har Sasha Huber och Petri Saarikko blivit inbjudna till utställningar och konstnärsresidens runt om i världen. De började med föreställningar och videor och publikationer med titeln Huskurer Remedies (2010-11) i Sverige, och fortsatte med ytterligare versioner i Aotearoa, Nya Zeeland, två gånger i Australien, Haiti, Tyskland, Lettland, USA och i Finland.

Iterationer av Remedies Universe har visats på t.ex. Oberhausen Film Festival (2017) och 1st Riga International Biennial of Contemporary Art – RIBOCA (2018).