Skip to content

WAUHAUS

FI

W A U H A U S’ verk rör sig ofta mellan olika konstområden och kan förverkligas i mycket olika miljöer. Kollektivets platsspecifika föreställning A Great Mess (Ett Väldigt Virrvarr) tar besökaren till Nordsjötoppen, ett rekreationsområde som byggts på området för en tidigare avstjälpningsplats.

W A U H A U S är ett Helsingfors-baserat konstkollektiv som grundades år 2016. Kollektivet skapar nutidsteater, performancekonst, dansverk, föreläsningar och workshopar. WAUHAUS’ verk rör sig ofta mellan olika konstområden och kan förverkligas rum i mycket olika miljöer. Verken har uppförts i allt från små black box-teatrar och affärslokaler till en idrottsarena och på Nationalteaterns stora scen. WAUHAUS består av scenograf Laura Haapakangas, producent Julia Hovi, regissör Anni Klein, scenograf Samuli Laine, ljuddesigner Jussi Matikainen, koreograf Jarkko Partanen, mediekonstnär Jani-Matti Salo och ljuddesigner Heidi Soidinsalo. WAUHAUS är känt för deras omfattande audiovisuella scenestetik och deras praktik med delat författarskap. Kollektivet samarbetar med andra konstnärer och olika institutioner såväl i Finland som utomlands.

A Great Mess, 2021

WAUHAUS’ platssensitiva föreställning tar besökaren till Nordsjötoppen, ett rekreationsområde som byggts på området för en tidigare avstjälpningsplats. Från toppens krön öppnar sig vyer mot skogar, förorter och vattentorn samt mot lyftkranarna, containrarna och den ständiga skeppstrafiken i Nordsjö hamn.

Under flera årtionden har stora maskiner transporterat resterna av ett växande Helsingfors; jordmassor, stenblock, stubbar och träd har fått ett nytt hem på Nordsjötoppen. Ett enastående ekosystem har bildats och det lever i kontinuerlig växelverkan med människohänderna som formar rekreationsområdet.

I verket granskas Nordsjötoppen som en specifik historisk mötesplats för olika arter. I föreställningen studeras hur en plats byggs upp genom samspelet mellan jordmånen, olika arter och den mänskliga fantasin. A Great Mess synliggör det enorma nätverket av ömsesidiga beroendeförhållanden i vilket vårt liv med andra levande varelser har byggts upp och fortsätter byggas.

A Great Mess är en del av en större mångårig serie av verk från WAUHAUS. Dessa verk tar åskådarna till en konstgjord kulle, en sandstrand med en måskoloni samt ett stillastående och stumt kraftverk. Föreställningarna är frenetiska försök att förstå människan som en del av flera arters samexistens. De är inte berättelser om en destruktiv modernisering utan försök att varsebli på vilket sätt konsten att leva kan bevaras under ekokatastrofernas tidevarv.

Föreställningsserien rör sig mellan teater, evolutionsbiologi, bildkonst, ljudkonst, ekologi, musik, djurfilosofi, fysik och dans. Där försöker man närma sig en värld där vi inte längre tänker på oss själva som alltets mittpunkt. Verken gestaltar spelplatser där erfarenheter av olika materialiteter och flera olika arters kroppsligheter är möjliga.

Verkets arbetsgrupp består av WAUHAUS-medlemmarna Laura Haapakangas, Anni Klein, Samuli Laine, Jussi Matikainen och Jarkko Partanen samt av evolutionsbiologen Aura Raulo, uppträdarna Per Ehrström och Sara Grotenfelt och producenten Mira Eskelinen.

Produktion: HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingforsbiennalen, ANTI – Contemporary Art Festival & WAUHAUS

I samarbete: Konestiftelsen, Centret för konstfrämjande, Helsingfors stad, Skr, Konstsamfundet, Tre Smeder

wauhaus.fi

FacebookInstagram