Skip to content
  • Aktuellt
14.09.2023

Blanca de la Torre och Kati Kivinen har utnämnts till huvudkuratorer för Helsingforsbiennalen 2025

Huvudkuratorer för Helsingforsbiennalen 2025 blir Blanca de la Torre och Kati Kivinen. Det internationella samtidskonstevenemanget arrangeras för tredje gången sommaren 2025 och sammanför återigen konstnärer från Finland och runt om i världen. Biennalen har förbundit sig att visa tankeväckande, ambitiös konst och att producera konst på ett hållbart sätt.

Blanca de la Torre är kurator, konsthistoriker och forskare. I hennes arbete förenas bildkonst, politisk ekologi, ekofeminism med en ansvarstagande och kreativ praxis. Det utmärkande för hennes kuratorsstil är att ta fram riktlinjer för hållbar utveckling. Målet är att minska de ekologiska fotavtrycken i projekten och kapa avståndet mellan teori och praktik. De la Torre har tidigare varit chefskurator för Cuencabiennalen i Ecuador och hon har kurerat ett flertal utställningar i Europa och Latinamerika. I och med hennes erfarenheter kommer Helsingforsbiennalens geografiska perspektiv att bli ännu bredare.

Kati Kivinen (FD), konsthistoriker och kurator, arbetar för närvarande som utställningsansvarig på HAM Helsingfors konstmuseum. I sitt arbete som kurator undersöker hon hur samtidskonsten förhåller sig till olikartade kulturella processer och till sociala och ekologiska frågor i konstutställningskontexten. Bland hennes senaste kuratoriella projekt kan nämnas Yhteiseloa – Ihminen, eläin ja luonto Kiasman kokoelmissa / Samlevnad (2019, i samarbete med S. Hacklin & S. Oksanen) och Fragile Times på Galerie im Körnerpark, Berlin (2020, i samarbete med Dorothee Bienert).

“Det som förenar oss är ett mångårigt intresse för ekologiska frågor och vi har båda en helhetsbetonad syn på ansvarsskyldighet. I vår gemensamma kuratoriella praxis ingår att skapa riktlinjer för hållbar utveckling som ska styra utställningsverksamheten från början till slut”, säger de la Torre och Kivinen. “Helsingfors stad har förbundit sig att vara koldioxidneutral senast 2030. Vi tycker båda att det känns fint att arbeta i det här kontexten och kunna bidra till utsläppsmålet.”

Ledaren för HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingforsbiennalen Arja Miller säger:

“Vi önskar Blanca de la Torre och Kati Kivinen varmt välkomna som huvudkuratorer för den tredje upplagan av biennalen. Deras sätt att arbeta kuratoriellt passar fint in på HAM:s framtidsinriktade vision: vi tror på konstens kraft och potential, vi bjuder in var och en att få nya upplevelser i mötet med konsten och vi strävar efter att verka på ett ekologiskt hållbart sätt. Helsingforsbiennalen är på samma gång ett ambitiöst internationellt och ett lokalt betydelsefullt evenemang som låter konsten föra en unik dialog med Helsingfors vackra skärgårdsnatur.”

Bild: Ilkka Saastamoinen