Skip to content
  • Aktuellt
01.10.2020

Helsingforsbiennalens paviljong står klar på Lybeckskajen

Helsingforsbiennalens paviljong på Lybeckskajen bredvid Gamla Saluhallen är nu klar. Syftet med paviljongen är att vara en port till Helsingforsbiennalen, förbättra Skanslandets och den övriga skärgårdens tillgänglighet samt blåsa liv i området kring Salutorget. Sommaren 2021 kommer paviljongen att inhysa biljettförsäljningen för ruttrafiken till Skanslandet och Helsingfors turistinformation.

Paviljongen är öppen för allmänheten från och med 1.10. På vintern skyddas paviljongen med en stark takkonstruktion som passar in i omgivningen. Stadsinvånarna kan besöka paviljongen fram till dess.

I början av maj 2021 börjar färjor trafikera till Skanslandet. Biljetter till färjorna säljs i paviljongen, och ruttrafiken börjar från de nya kajerna. Även Helsingfors turistinformation finns i paviljongen. Där finns information om Helsingfors för både turister och invånare.

”Paviljongen är samtidigt en port till det maritima Helsingfors och Helsingforsbiennalen, och den tillhandahåller också rådgivning och biljettförsäljning. Den är dessutom ett praktexempel på finländsk träarkitektur som livar upp Södra hamnen”, säger chefen för kultur- och fritidssektorn Tommi Laitio.

Paviljongen har ritats av arkitektbyrån Verstas Arkkitehdit Oy.

”Paviljongen planerades att bli en port till Helsingforsbiennalen. Den har hämtat inspiration från dammarna och jättegrytorna på bergen på Skanslandet och sprider således Skanslandets stämning på fastlandet”, berättar huvudarkitekten Jussi Palva från Verstas Arkkitehdit.

Paviljongens terrass- och takkonstruktion fungerar som en vänt-och samlingsplats, och under taket kan man söka skydd vid regn och rusk. På taket kan man beundra det vackra Helsingforslandskapet eller bara sitta och njuta av lite medhavd mat. I paviljongens omgivning hittar man en antal restauranger och kaféer.

Radio Helsinki gör en direktsändning från paviljongen torsdagen 1.10. Laura Friman samtalar om Helsingforsbiennalen med olika gäster mellan kl. 13 och 18. Efter direktsändningen kan man lyssna på programmet på Radio Helsinkis webbplats.