Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
01.06.2021

Helsinki Biennaalissa opitaan taiteesta, lepakoista ja empatiasta

Helsinki Biennaalia on tuotettu monen kaupungin toimijan yhteistyönä. Yksi luontevimpia yhteistyömuotoja on biennaalin ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (Kasko) välinen yhteistyö. Yhteistyötä tehdään niin kouluille suunnattujen sisältöjen tuottamisessa kuin tarjonnan viestimisessä opettajille.

”Helsinki Biennaali tarjoaa kouluille ainutlaatuisen taide-elämyksen ympäristössä, jossa luonto ja historia tulevat lähelle. Puitteet aidossa ympäristössä tapahtuvaa oppimista varten ovat hienot. Vierailua tukevien oppimateriaalien keskeisenä tehtävänä on näiden mahdollisuuksien avaaminen ja paketointi sellaiseen muotoon, että oppijat saavat vierailusta enemmän irti. Toki toivomme valmiiden oppimateriaalien ja vinkkien myös helpottavan opettajien työtä niin, että saarelle olisi mahdollisimman houkuttelevaa tulla oppilasryhmän kanssa”, kertoo museolehtori Sonja Taimiaho.

Yhteistyö Kaskon ammattilaisten ja biennaalin yleisötyön välillä on ollut erityisen käytännönläheistä biennaalin mobiilioppimispeliä rakennettaessa. Pandemia on pakottanut työskentelemään yhteisen luovan projektin parissa etäyhteyksin. Seppo-alustassa pelattava, erityisesti 4.–6. luokkalaisille suunnattu kokonaisuus valmistuu kuitenkin aikataulussa ja on koulujen käytettävissä uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa. Pelin sisältö pystytään kytkemään luontevasti sekä biennaalin taideteoksiin että koulujen opetussuunnitelmaan, kun työtä on tekemässä monialainen osaajien joukko. Saaren taide ja lepakot liikkuvat myös pienimpien oppijoiden luokse varhaiskasvatukseen suunnatun oppimispelin myötä. Peliä voi hyödyntää päiväkotien arjessa myös ilman saarivierailua.

”Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ollut jo useamman vuoden käytössä Seppo-alusta. Alustalle, joka on jo valmiiksi tuttu kasvattajille ja oppijoille, oli luontevaa rakentaa nämä mobiilioppimispelit. Pelien toteuttamisessa toteutui hienosti toimialojen välinen yhteistyö ja sisällön tuotannossa pääsivät kasvatuksen ammattilaiset hyödyntämään asiantuntemustaan ja samalla oppimaan itsekin uutta taiteesta. Helsinki Biennaalin taideteokset ja Vallisaaren ympäristö linkittyvät peleissä kiinteästi opetussuunnitelman sisältöihin useiden eri oppiaineiden näkökulmasta”, sanoo Panu Hatanpää, Kaskon pedagoginen asiantuntija.

Kaupungin laajuisesta yhteistyöstä esimerkkinä on myös se, että Helsinki Biennaali on mukana Helsingin perusopetuksen kulttuuripolulla. Kulttuuripolku sisältää jokaiselle luokka-asteelle ehdotuksen lukuvuoden aikana toteutuvista kulttuurisisällöistä. Kulttuuripolun avulla varmistetaan, että oppilailla on mahdollisuus vierailla monipuolisesti erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja hyödyntää taidetta ja kulttuuria oppimisympäristönä.

”Helsinki Biennaalissa vierailu tarjoaa mahdollisuuden ainutlaatuiseen taide- ja kulttuurikokemukseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Koulut voivat sisällyttää vierailun osaksi omaa kulttuuripolkuaan, joko hyödyntäen laadittuja materiaaleja tai itsenäisesti vierailun sisällön suunnitellen”, Hatanpää kertoo.

Ensimmäisen Helsinki Biennaalin pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola ovat antaneet biennaalille nimen Sama meri. Tällä viitataan siihen keskinäiseen riippuvuuteen, joka planeetallamme vallitsee. Vuorovaikutus ja yhteenkytkeytyminen ovat keskeisiä ajatuksia monissa biennaalin taideteoksissa.

”Yleisötyön näkökulmasta yhteenkytkeytyminen ja vuorovaikutusta käsittelevät taideteokset ovat olleet antoisa lähtökohta myös kouluyhteistyön sisältöihin. Ympäristökriisistä ja jokaisen omista vaikutusmahdollisuuksista elinympäristömme hyvinvointiin puhutaan jo pienten oppijoiden kanssa paljon, toki aina ikätasoisesti. Lisäksi empatia on tunnistettu tärkeäksi tulevaisuustaidoksi. Monipuolisia ilmaisutapoja käyttävällä, moniäänisellä ja monitulkintaisella taiteella on poikkeukselliset puitteet tukea empatiakasvatusta. Parhaimmillaan se mahdollistaa tilanteita, joissa silmämme avautuvat täysin uusille asioille tai pystymme asettumaan toisen asemaan. Nämä taidot ovat oikeudenmukaisemman ja kestävämmän maailman rakennuspalikoita, joiden oppimisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa”, kertoo Sonja Taimiaho.

Lue lisää Helsinki Biennaalin kouluille suunnatusta sisällöstä täällä.