Skip to content
  • Aktuellt
01.06.2021

På Helsingforsbiennalen får vi lära oss om konst, fladdermöss och empati

Helsingforsbiennalen har producerats i samarbete med aktörer från många städer. Samarbetet mellan biennalen och Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad är något som faller sig helt naturligt. Vi samarbetar om såväl innehåll riktade till skolorna som när det gäller att kommunicera utbudet till lärarna.

“Helsingforsbiennalen bjuder skolorna på en unik konstupplevelse i en miljö där naturen och historian kommer oss till mötes. Det är en perfekt inramning för lärande. Det studiematerial som tillhandahålls som underlag ska erbjuda dessa möjligheter och paketeras i en sådan form att inlärarna får ut det mesta av besöket. Självklart hoppas vi också att det studiematerial som vi har tagit fram och tipsen som vi ger ska inspirera lärarna så att det känns spännande att komma med eleverna till ön”, berättar museilektorn Sonja Taimiaho.

Samarbetet mellan pedagogerna inom Fostrans- och utvecklingssektorn och biennalens publikarbete har haft en mycket praktisk prägel när det gäller utvecklingen av biennalens lärospel för mobil. På grund av pandemin har man varit tvungen att bedriva det gemensamma kreativa projektet på distans. Spelet som särskilt riktar sig till klasserna 4–6 och spelas på lärplattformen Seppo blir dock färdigt enligt tidtabell och finns tillgängligt för skolorna vid terminsstarten i augusti. Tack vare det multiprofessionella teamet har man på ett naturligt sätt lyckats koppla spelets innehåll till såväl biennalens konstverk som skolans undervisningsplan. De yngsta barnen får också ta del av öns konst och fladdermöss genom ett lärospel som riktar sig till småbarnspedagogiken. Spelet kan spelas på dagis utan att man besöker ön.

“Sektorn för fostran och utbildning har använt lärplattformen Seppo i flera års tid. Det kändes naturligt att utveckla lärospelen för den lärplattform som både barnen och pedagogerna är bekanta med. Samarbetet om spelutvecklingen löpte fint mellan de olika fackområdena och i arbetet med innehållet kunde pedagogerna både utnyttja sin expertis och samtidigt lära sig något nytt om konst. I spelet kopplas Helsingforsbiennalens konstverk och Skanslandets miljö tätt samman med innehållet i undervisningsplanen utifrån flera olika läroämnesperspektiv”, säger Panu Hatanpää, pedagogiskt sakkunnig inom Fostrans- och utbildningssektorn.

Ett annat exempel på övergripande samarbetet inom staden är att Helsingforsbiennalen deltar i Kulturstigen för grundskoleelever i Helsingfors. För varje klassnivå omfattar Kulturstigen ett förslag på kulturinnehåll som ska genomföras under läsåret. Med hjälp av Kulturstigen säkerställs att eleverna har möjlighet att delta i olika slags kulturevenemang och tillgodogöra sig konst och kultur i sin inlärningsmiljö.

“Ett besök på Helsingforsbiennalen ger chansen att tillsammans med barn och unga uppleva unik konst och kultur. Skolorna kan inkludera sin egen kulturstig i besöket, antingen genom att använda sig av färdiga material eller på egen hand planera innehållet i besöket”, fortsätter Hatanpää.

Pirkko Siitari och Taru Tappola, medkuratorer för den första Helsingforsbiennalen, har gett biennalen namnet Samma hav. Uttrycket refererar till det ömsesidiga beroende som råder på vår planet. Växelverkan och sammankoppling är centrala idéer många av biennalens konstverk.

“Ur ett publikarbetsperspektiv har de konstverk som handlar om sammankoppling och växelverkan varit en fruktbar utgångspunkt även för skolsamarbetets innehåll. Man pratar redan mycket om klimatkrisen och vars och ens möjligheter att påverka miljön positivt med de yngsta, men självklart gör man det åldersanpassat. Vidare är empati erkänt som en viktig färdighet för framtiden. Konsten med sina många olika uttryckssätt och dito röster och som rymmer många olika tolkningsmöjligheter är exceptionellt väl lämpad för att främja empatifostran. När den är som bäst får den oss att se saker och ting på ett helt nytt sätt eller gör så att vi kan sätta oss in i någon annans situation. De här färdigheterna utgör byggstenarna för en rättvisare och hållbarare värld, vikten av att lära sig detta kan inte nog betonas, säger Sonja Taimiaho.

Läs mer om Helsingforsbiennalens innehåll som riktar sig till skolor här.