Skip to content

Zodiak presents: Kärkkäinen & Tarvainen

FI

Bildkonstnären Joni Kärkkäinen och danskonstnären Jukka Tarvainen skapar sitt första gemensamma konstprojekt för Helsingforsbiennalen. Konstverket uppmanar stadsinvånare till att närma sig konst via sin egen aktivitet och sina rörelser.

Joni Kärkkäinen (f. 1988) är en bildkonstnär i början av karriären, och han studerar skulptur vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Kärkkäinen undersöker världen genom sin konst och strävar efter att förstå de omgivande strukturerna och erbjuda alternativa synpunkter på verkligheten genom skulptur, måleri, foto och video. Idéerna till konstverken får Kärkkäinen från hittade föremål och berättelserna bakom dem.

Jukka Tarvainen (f. 1979) är en danskonstnär som har verkat som dansare och uppträdare i konstverk av flera koreografer och regissörer. Dessutom har han också arbetat som koreograf. Tarvainen har en lång erfarenhet av akrobatik och parkour sedan 2003. Ett av hans intresseobjekt är föreställningar utanför teatersalar och rörlighet i offentliga rum.

Ramper, flikar och ett stort hål i väggen: de gör det möjligt för besökaren att överstiga, understiga och kringgå Muren (2020). Bildkonstnären Joni Kärkkäinens och koreografen Jukka Tarvainens konstverk uppmanar stadsinvånare till att närma sig konst via sin egen aktivitet och sina rörelser. Koreografen Tarvainen regisserar i anslutning till Muren en föreställning där även dansamatörer uppträder utöver professionella dansare och parkourare.

Kärkkäinen och Tarvainen kom på idén till konstverket vid Tölöviken på Skanslandet. Medan de vandrade på ön fäste de uppmärksamhet vid dess tudelade karaktär: den ena sidan av ön får besökas men inte den andra. Tanken på att gå till den andra sidan – överskrida gränsen – började fascinera dem. Muren förhindrar samtidigt som den lockar att komma på sätt att handskas med den.

Konstverket har beviljats understöd av Lappset Group och Tikkurila.

Bilder: Matti Pyykkö

zodiak.fi