Skip to content

Riv muren! Work in progress

06.8 — Muren, Tölöviken

Foto: Uupi Tirronen

Mentorskapsgruppen för Zodiaks projekt Valokeilassa Koillinen 2020–2021 kommer till Muren med “work-in progress”-föreställningen Riv Muren! som utforskar förhållandet mellan rörelse och text. Riv Muren! frågar hur rörelser och dans kan skapa gemensam förståelse, delat kroppsspråk och delade erfarenheter. Under föreställningen prövar vi att riva ner avstånd och språkbarriärer mellan deltagarna och dansarna. Vad är konsekvenserna och vad blir kvar när murar bryts ner?

Mötesplats: Muren, Tölöviken
Prestationstid: 17:00

Mera information: https://www.zodiak.fi/en/joni-karkkainen-jukka-tarvainen-wall


Bildkonstnären Joni Kärkkäinens och koreografen Jukka Tarvainens konstverk Muren vid Tölöviken uppmanar stadsinvånare till att närma sig konst via sin egen aktivitet och sina rörelser. Koreografen Tarvainen regisserar i anslutning till Muren en föreställning där även dansamatörer uppträder utöver professionella dansare och parkourare. Under biennalsommaren anordnas i samband med verket workshopar som är öppna för alla, samt evenemanget kring Patsastellaan: Parties for Public Sculpture organiserat av skulptören James Prevett. Verket är också evenemangsplats för parkourturné Flow Finland.