Skip to content

BIOS x Ashley Dawson: Contemporary struggles against fossil capitalism

24.9 klo 16:00 — Online

BIOS är en oberoende tvärvetenskaplig forskningsenhet bestående av åtta forskare. På Skanslandets forskningsstation går BIOS igenom ett eller några fall där miljön och ekonomin har lösryckts från varandra så att nästan inga kopplingar återstår. På Forskningsstationen presenterar BIOS kunskap från andra håll i världen och strävar efter att konkretisera abstrakta forskningsfakta så att besökarna kan uppleva detta. Forskningsenhetens medlemmar belyser frågan ur olika perspektiv genom att skriva och tala om den. Under biennalen ordnar BIOS också evenemang såsom forskarbesök och seminarier.

Vid evenemanget BIOS-seminarium om en radikal hållbarhetsövergång, politik och konst med Ashley Dawson. Dawson är professor i engelska (City University of New York) och han har aktivt deltagit i medborgardialogen om bekämpandet av miljö- och samhällskriserna. Hans senaste bok är People’s Power (OR Books) där han beskriver hur man måste göra för att avskaffa fossila bränslen och varför en marknadsanpassad strategi inte fungerar.

Längd: kl. 16:00-18:00

Zoom-evenemang. Efter förutsättningarna kan en begränsad publik närvara vid evenemangen på plats i Helsingfors. Fler detaljer kommer närmare varje tillfälle.

Zoom-länk