Skip to content

Antti Majava

FI

I stället för att sträva efter att hela tiden producera mer energi för människor är det motiverat att fråga: hur mycket energi behöver vi för ett bra liv? Och vad är ett bra liv? Antti Majavas konstverk på Helsingforsbiennalen fokuserar på dessa frågor och på segling.

Antti Majava (f. 1977) är en helsingforsisk konstnär samt vetenskaplig och populärvetenskaplig författare. Han är medlem i forskningsenheten BIOS och en av grundarna till sällskapet Mustarinda. Mustarinda är ett experimentellt forum för både konstnärlig och vardaglig verksamhet som för ihop aktörer inom konst, vetenskap och andra områden. Även om Majava i första hand är intresserad av skogar och bioekonomi samt växelverkan mellan naturen, samhället och vetenskapen fokuserar han i sin konst på dolda och omedvetna betydelser. Hans huvudsakliga metod går ut på att observera individers och gruppers logik genom att delta i organisationers verksamhet i olika roller. Utifrån observationerna drar han både slutsatser och skapar konst för att utveckla strategier som kan förebygga den utveckling som hotar mänsklighetens och ekosystemens framtid.

Antti Majava: Excursions on Actual Transit-ions, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Excursions on Actual Transit-ions, 2021

I stället för att sträva efter att hela tiden producera mer energi för människor är det motiverat att fråga: hur mycket energi behöver vi för ett bra liv? Och vad är ett bra liv? Antti Majavas konstverk fokuserar på dessa frågor och på segling.

Konstverket består av tre delar. Den första delen koncentrerar sig på en ca tio meter lång segelbåt av modell Vindö 40 från 1976 som 2019 döptes till Greta. Man kan bekanta sig med båten och dess energilösningar under guidade besök.

Den andra delen av konstverket består av seglatser under vilka man diskuterar väsentliga objekt med tanke på energitransformationen utanför Helsingfors och också båten, tillvaron ombord samt flödet av tankar och fantasi i relation till omgivningen.

Den tredje delen är en videoinstallation inspelad under en seglats där personerna ombord på båten, litteraturvetare Kaisa Kortekallio, forskare, diktare Antti Salminen och filosof Tere Vadén, diskuterade frågor om energi och mänsklighet utanför ett oljeraffinaderi.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

anttimajava.info