Skip to content

Sari Palosaari

FI

Sari Palosaari leker med det virtuella och det konkreta, skalor och mångtydiga avstånd samt skapar dialog mellan rummet, betraktaren och föremålen.

Sari Palosaari (f. 1974) bor och arbetar i Helsingfors och har deltagit i utställningar i och utanför Europa. Hennes arbeten kan bestå av rörliga bilder, installationer, skulpturer och offentlig konst. Sari Palosaari leker med det virtuella och det konkreta, skalor och mångtydiga avstånd samt skapar dialog mellan rummet, betraktaren och föremålen. Hon åstadkommer förändringar i sina konstverk med hjälp av kemikalier, sensorer eller genom att injicera spräckmedel, dvs. snigeldynamit, i sten, vilket spräcker sten långsamt under utställningen.

Sari Palosaari: Eons and Instants, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Eons and Instants, 2021

På Helsingforsbiennalen ställer Sari Palosaari ut ett nytt arbete som kretsar kring begreppen land, jord och dess skorpa under våra fötter. Ekon av öns historia som en del av det militära försvarssystemet blandas ihop med frågor om framtiden – det ökande behovet av mineraler som får den moderna världen att gå runt med hjälp av mobilteknologi.

Installationen består av objekt som placerats på eller i närheten av de metallplan som bildar rummet. Stenarna, som plockats på ön, är fulla med mineralpulver och ett ämne som bryter sten ljudlöst.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

saripalosaari.com

Instagram