Skip to content
  • Aktuellt
09.12.2022

Helsingforsbiennalen 2023 tillkännager förhandslista över konstnärer och titel: Nya riktningar kan uppstå

Helsingforsbiennalen 2023 avslöjar Nya riktningar kan uppstå (New Directions May Emerge) som titeln på sin andra utgåva som ordnas 11.6–17.9.2023. Biennalen kommer att samla ett 30-tal etablerade och framväxande konstnärer och kollektiv från Finland och runt om i världen. Med Joasia Krysa som kurator reflekterar biennalen över några av vår tids allvarliga och till synes olösliga problem, som skador på miljön, politiska konflikter och teknikens följdverkningar.

Krysa, som arbetar med både mänskliga och icke mänskliga organ, har bjudit in fem organisationer inom konst, forskning och teknik som kuratoriella samarbetspartner: Critical Environmental Data, Museum of Impossible Forms, TBA21Academy, ViCCA @ Aalto Arts, och en A.I. Enhet.

Biennalen, som omfattar över 50 % nya uppdrag och platsspecifika verk, tillkännager att de första deltagarna är:

Matti Aikio (Fl), Dineo Seshee Bopape (ZA), Danielle Brathwaite-Shirley (UK), Sasha Huber (CH/FI) & Petri Saarikko (FI), Keiken (UK), Sonya Lindfors (CM/FI), Lotta Petronella med Sami Tallberg & Lau Nau (Fl), Tuula Närhinen (Fl), Diana Policarpo (PT), Sepideh Rahaa (IR/Fl), Emilija Škarnulytė (LT), och Adrián Villar Rojas (AR).                                           

2023 utvidgas biennalen bortom Skanslandet till Helsingfors stad – världens nordligaste storstadsområde – för att anamma sin position i Finska viken. Med tonvikt på utomhusplatser på Skanslandet sträcker sig biennalen ut över fastlandet. Ytterligare biennalplatser inkluderar HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors centrumbibliotek Ode, kulturcentra runt om i staden och onlinenärvaro. Ytterligare platser kommer att tillkännages.

“När världsskapande projekt förändras av sammanblandning (engelska ‘contamination’) kan ömsesidiga världar –– och nya riktningar –– uppstå.” – Anna Lowenhaupt Tsing.

Nya riktningar kan uppstå hämtar sin titel från antropologen Anna Lowenhaupt Tsing, som föreslår lärande utifrån (konsten att) “iaktta”. Genom att beakta andra människor, djur, växter, miljön, data och andra enheter runt omkring oss utforskar biennalen hur vi skulle kunna hitta nya sätt att leva i, och förstå, världen.

Biennalen utvecklas utifrån multimodala handlingar av avkänning och meningsskapande. När vi rör oss mellan människor och icke-människor, och mellan olika skalor – från den abstrakta räckvidden hos stordata till Skanslandets gripbara skala, till den oändliga potentialen hos nya spekulativa världar – inbjuds vi att fundera över hur små, eller på annat sätt osynliga detaljer kan ge möjligheter att handla, att tänka på ett annat sätt, och få följderna av människans intervention och de miljömässiga och tekniska skadorna att förlikas.

Biennalen presenterar tre huvudsakliga konceptuella trådar: sammanblandning, förnyelse och agens. Östersjön är ett av de mest nedsmutsade vattenområdena i världen, utsatt för giftiga utsläpp från våldsregimer och oreglerad industrialism. Utifrån detta lägger Helsingforsbiennalen fram nya lager av produktiv sammanblandning av praktiker, enheter och idéer.

”Vi erkänner att biennaler ofta grundat sig på principen om stadsförnyelse med avseende på turism och ekonomi, och vi vill därtill visa på vilket sätt en utställning kan vara en helande och reparerande kraft. Med begreppet agens utforskar vi hur det mänskliga livet, miljön och tekniken kan utvecklas tillsammans och utmynna i nya och oförutsedda resultat”, utvecklar Krysa. “Hur kan sammanblandning vara en kraft för positiv förändring? Hur kan vi använda biennaler för att förnya samhället? Hur kan agens sträcka sig bortom människorna till andra icke mänskliga enheter och assemblage, inklusive artificiell intelligens? Hur kan dessa trådar kanaliseras för att ompröva de sätt på vilka praktiker och framtida världar kan förstås?”

Denna framtidsorienterade vision manifesteras i praktiken och etiken hos Helsingforsbiennalen som engagerar sig både för en ansvarsfull utställningsverksamhet och för socialt hållbara och inkluderande principer. Efter sin invigningsutgåva skapar Helsingforsbiennalen ett nytt, specialtillverkat program i fråga om miljömässigt ansvarstagande för att förbättra övervakningen och utvärderingen av produktion och påverkan (påverkansstudien från 2021 kan läsas här), i linje med Helsingfors stads strategi för koldioxidneutralitet 2030.

***

Den fullständiga listan över konstnärer och detaljerad information om de nya uppdragen kommer att tillkännages under våren 2023.

Joasia Krysa, kurator för Helsingforsbiennalen 2023

Joasia Krysa, polskfödd och UK-baserad, är en kurator, forskare och akademiker som arbetar i skärningspunkten mellan nutidskonst och teknologi. Hon innehar en professur i utställningsforskning på Liverpool John Moores University. Mellan 2012 och 2015 var hon konstnärlig ledare på Kunsthal Aarhus, Danmark, och ingick i det kuratoriella teamet för Documenta 13 (2012) och var co-kurator för 9:e Liverpool Biennial (2016). Tidigare projekt har visats på bl.a. Whitney Museum of American Art, ZKM Center for Art and Media och Tate Modern. Hennes nuvarande forskning fokuserar på AI och kuratering.

Kuratoriella samarbetspartner

Museum of Impossible Forms – MIF, ett kulturcenter som ligger i Gårdsbacka i östra Helsingfors. Här samlas konstgrupper och kulturarbetare som verkar för att skapa antikoloniala, antipatriarkala och antifascistiska praktiker och framtider.

TBA21–Academy, ett forskningscenter och kulturellt ekosystem som främjar ett fördjupat förhållande till Havet genom att använda konsten som objektiv för att inspirera till omsorg och handling.

Critical Environmental Data, en forskningsgrupp vid Aarhus Universitet som undersöker naturen som data för att förutsäga framtida scenarier.

ViCCA @ Aalto ARTS, Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA), ett transdisciplinärt huvudämne vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

A.I. Entity, ett samarbete mellan Samlingen på HAM Helsingfors konstmuseum och Digital Visual Studies-projektet av Max Planck-sällskapet vid Universität Zürich.

Internationell rådgivande kommitté

Den internationella rådgivande kommittén består av: Manuela Moscoso, verkställande direktör, CARA – Center for Art, Research and Alliances, New York; Sunny Cheung, kurator, M+ Museum, Hong Kong; och Kasia Redzisz, konstnärlig ledare, Kanal – Centre Pompidou, Bryssel.

The Rodina

Den andra biennalens visuella identitet är utformad av The Rodina, en postkritisk designstudio med experimentella arbetsmetoder genomdränkta av strategier för scenkonst, lek och omstörtande. www.therodina.com