Skip to content

För skolor

Helsingforsbiennalen är ett internationellt samtidskonstevenemang som i år kan upplevas på såväl på Skanslandet som HAM Helsingfors konstmuseum. Därutöver är konstverken och andra biennalprogram utspridda på olika platser i staden, som Helsingfors centralbibliotek Ode, Stoa och andra offentliga rum. Helsingforsbiennalen 2023 har också en stark digital närvaro, och sammanlagt kan man ta del av sex onlinekonstverk på biennalens webbplats. 

Titeln på Helsingforsbiennalen 2023 “Nya riktningar kan uppstå” syftar på ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Verken tar upp vår tids brännande frågor som miljöförstöringen, de politiska konflikterna och den tekniska utvecklingens påverkan. Biennalen inbjuder oss att ta del av det som finns runt omkring oss: människorna, växterna, djuren och bli medvetna om var möjligheterna till förändring ligger gömda. Helheten inbjuder oss att utforska mänskliga och icke-mänskliga skalor, verkliga öar och föreställda nya världar. Biennalen kittlar fantasin och vi får lära oss om empati, hållbar utveckling och människornas och övriga levande organismers ömsesidiga beroende.
 

Helsingforsbiennalen 2023 är öppen

Skanslandet 11.6.–17.9.2023

ti-sö kl. 11–18

HAM 11.6.–22.10.2023

ti kl. 10–17.30, on-sö kl. 11.30–19

Helsingforsbiennalen på Skanslandet

På Skanslandet visas omkring 16 konstverkshelheter. Konstverk som visas inomhus öppnas för allmänheten kl. 11. Det är dock möjligt att besöka ön genast på morgonen efter att sjöbussarna börjar trafikera. Före kl. 11 kan besökare utöver naturen och de historiska objekten på ön uppleva sex konstverk som placerats utomhus 8 Red Forest, 9 Adrián Villar Rojas, 15 Ahmed Al-Nawas & Minna Henriksson, 16 Danielle Brathwaite-Shirley, 20 Alma Heikkilä, 23 Keiken + online-verk.

På Skanslandet ska man följa de markerade vägarna. Håll dig till vägen, Skanslandets natur är känslig för slitage. Det finns också många farliga byggnadsverk och branta stup på ön.

Hundar är välkomna på Skanslandet, men inomhusområdena är inte tillgängliga för husdjur. Tillsammans håller vi Skanslandet rent. Det mår besökare, djur och växter bäst av. Släng ditt skräp i sopkärlen. Längs vägen finns flera återvinningsstationer.

På ön kan bio- och energiavfall samt flaskor och brukar återvinnas. Läs mer om instruktioner och regler och på Forststyrelsens webbplats utinaturen.fi

luontoon.fi

Ankomst Skanslandet och färjebokningar

Vattenbussen till Skanslandet avgår från Lybeckskajen vid Salutorget. Ringrutten avgår från Bjälkkajen i Fiskehamnen. Från Salutorget tar resan till Skanslandet cirka 20 minuter. 

Grupper måste boka vattenbussen i förväg. Du kan bekanta dig med tidtabeller, priser och boka in din grupp på vattenbussarna här. 

 

Skanslandets tjänster

Bekanta dig med Skanslandets tjänster på kartan!

Vallisaaren palvelukartta (pdf)

Tjänster för skolorna 

 Bekanta dig med och lär dig mer om Helsingforsbiennalens konstverk

Välkommen till Helsingforsbiennalen! Du kan boka en guidning (med avgift) eller besökä biennalen på egen hand. Biennalen erbjuder elevgrupperna att använda lärplattformen ThingLink på biennalens webbplats. Materialet riktar sig särskilt till elever i klasserna 4-6. Innehållet kombinerar konst, natur och historia på ett roligt och åldersanpassat sätt utifrån breda lärandemål. Helheten är i första hand utformad för att användas på Skanslandet men den kan också användas utan att man besöker ön. Studiematerialet på ThingLink har tagits fram i samarbete med utvecklingslärare i Helsingfors stad. Materialet finns på finska och svenska. Det finns också kompletterande material för lärare och pedagoger, som till exempel kan användas för att sätta ihop fenomenbaserade block eller skapa innehåll som fördjupar upplevelserna från besöket på ön.

Instruktioner för lärarna Helsingfors biennalen23

Studiematerial på: Har du sett Skanslandets Vattenande?

Studiematerialet ger en inledning till biennalens teman med hjälp av uppgifter där många olika läroämnen kombineras. ThingLink är en virtuell och interaktiv lärmiljö med bilder, ljud och uppgifter som kan genomföras såväl vid besöket på ön som i skolan. Den virtuella rundturen har sju kontroller och varje kontroll omfattar såväl uppgifter att reflektera över som flervalsuppgifter och uppgifter som ska göras i skolan. Det kostnadsfria studiematerialet kan användas från och med augusti.

Till studiematerialet
Kulturstig för elever i klass 5 i Helsingfors

Kulturstigen i Helsingfors ger elever en möjlighet att vid sidan av den grundläggande undervisningen bekanta sig med olika slags kulturellt innehåll och evenemang. Helsingforsbiennalen finns längs kulturstigen för Helsingforsskolor och rekommenderas i synnerhet för elever i klass 5.

Ytterligare information om kulturstigen

Lisätietoa kulttuuripolusta
Bekanta dig med Helsingforsbiennalens verk på kartan! 

Biennalens karta som är optimerad för mobiltelefoner utgör en praktisk databank både för planeringen av besök för en elevgrupp och för att ta sig runt på ön. På kartan hittar du till exempel en karta över biennalen samt information om konstnärerna och konstverken. 

Kartan
Bioföreställningar för skolor

Helsingforsbiennalen stiger i land på kulturhus runt om i staden! Kurator Joasia Krysa ock koordinerande kurator Petronella Grönroos har plockat ut ett antal medieverk från Helsingforsbornas egen konstsamling på HAM. Verken har sammanställts till en 45 minuter lång helhet som visas i augusti-september på olika kulturhus runt om i Helsingfors. I videovisningen ingår en kort introduktion till Helsingforsbiennalen och biennalens studiematerial för högstadieelever.

Längd 60 min
Plats: Kulturhusen Stoa, Månsasgårder, Gamlasgården och Nordhuset
Pis: gratis

Mer information och bokning

Helsingforsbiennalen på HAM

Helsingforsbiennalen 2023 kan också upplevas på HAM. Verk av konstnärerna Tuula Närhinen, Diana Policarpo, Bita Razavi och Tabita Rezaire samt konstnärerna och forskarna i gruppen INTERPRT visas.

Utställningshelhetens guidningar och verkstäder för skolelever kan bokas i augusti 2023.

Guidningar för skolelever på HAM

I år sprider Helsingforsbiennalen ut sig till HAM där verk av 5 olika konstnärer visas. Guidningen ger en inledning till Helsingforsbiennalens teman. Under visningen utforskar vi det som göms undan nere på havsbotten, allt från kabelnät och hela städer till de spår som människorna lämnar efter sig.

Längd 45 min
Pris 25 e
Målgrupp: Alla åldersgrupper, särskilt kl. 5-9, gymnasiet och andra stadiet

Boka en guidning
Verkstad Mikroskopiska vyer 

Kom och måla mikroskopiska vyer med naturliga färger! På verkstaden utforskar vi mikroorganismer och växtceller i vattnet med hjälp av mikroskop och videokanon och målar dem med “superfood”-pulver på akvarellpapper.

Längd 1,5 h
Pris 35 €
Målgrupp: kl. 1-9, andra stadiet

Boka en verkstad

Onlinekonstverken

Helsingforsbiennalen också att ha en stark närvaro online 2023. Ett av biennalens centrala teman är agens och särskilt frågorna om delad agens och artificiell intelligens. Sex helt nya onlinekonstverk kan upplevas på Helsingforsbiennalens webbplats.

Onlinekonstverk

Frågor on skolornas besök till Helsingforsbiennalen?

Om du har  frågor om besöket, vänligen kontakta

Pinja Petäjä
Producent av publikarbete
pinja.petaja@hamhelsinki.fi
+358 40 773 1509

Ge oss återkoppling!

Besökte du Helsingforsbiennalen med skolgrupp? Fylla i återkopplingsformulär.

Återkopplingsformulär för skolorna