Siirry sisältöön

Sonya Lindfors

CM/FI

Sonya Lindfors on kamerunilais-suomalainen koreografi ja UrbanApa-yhteisön perustajajäsen sekä taiteellinen johtaja. UrbanApa on monitaiteellinen ja valtarakenteita kyseenalaistava helsinkiläinen taideyhteisö. Lindfors työskentelee myös fasilitoinnin, yhteisöllisen aktivismin ja opetuksen parissa. Yksin ja yhteistyössä muiden kanssa hän luo erilaisia teoksia, kuten esityksiä, kuratoituja ohjelmia ja performatiivisia tapahtumia. Viimeisimmissä teoksissaan Lindfors on keskittynyt mustuuteen, mustiin kehoihin ja kehopolitiikkaan, representaatioon ja valtarakenteisiin sekä spekulatiivisiin tulevaisuuksiin ja dekolonialistiseen unelmointiin. Kaikessa työskentelyssään Lindfors pyrkii ravistelemaan vallitsevia rakenteita. Hän luo ja fasilitoi dekolonialistisia ja feministisiä alustoja, joilla festivaalit, performanssit, julkaisut tai työpajat voivat toimia voimaantumisen ja radikaalin kumouksellisen unelmoinnin paikkoina. 

Vuoden 2023 Helsinki Biennaaliin Lindfors loi uuden yhteisöllisen teoksen common moves, jota hän kuvailee ”sosiaaliseksi koreografiaksi” tai ”yhteisön koreografiaksi”. Teos toimii spekulatiivisena tilana. Julkisen tilan haltuun ottamisen ja yksinkertaisen koreografian kautta se kyseenalaistaa käsityksemme siitä, mikä on yhteistä tai yleistä: sosiaaliset normit tai tavat; jokin jaettu, julkinen tai säännöllisesti ilmenevä; jokin, mikä ei ole aliedustettua tai marginalisoitua tai jokin, mikä ei pysäytä virtaa ja kuuluu tänne. Teos vastustaa lempeästi vallalla olevia virtauksia muuttamalla ja liikuttamalla sitä, mikä on yhteistä. Sitä mikä on yleistä. 

Paikallisiin kysymyksiin ja keskusteluihin sitoutuva teos toteutettiin yhteistyössä helsinkiläisten BIPOC-taiteilijoiden kanssa. common moves koettiin 17 kertaa Helsingissä 29.7.–13.8. välisenä aikana keskuskirjasto Oodissa, Esplanadin puistossa ja Tallinnanaukiolla Itäkeskuksessa. Osa esityksistä julkaistiin ennakkoon, osa koettiin yllättäen.

“The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.”

Palaan usein tähän Alice Walkerin ajatukseen, että useimmiten omasta voimastaan ja vallastaan luopuu, kun alkaa ajatella, ettei sitä ole.

Työni juontaa juurensa ja kasvaa intersektionaalisesta feminismistä ja dekolonialistisista käytännöistä. Viimeisten kymmenen vuoden ajan olen pyrkinyt purkamaan, ravistelemaan, lopettamaan ja muuttamaan epäoikeudenmukaisia ja syrjäyttäviä rakenteita ja narratiiveja sekä kuvittelemaan, spekuloimaan ja unelmoimaan toisenlaisista tavoista tietää, olla ja elää rinnakkain sekä luomaan uusia rakenteita, jotka tukevat, voimaannuttavat, validoivat, osallistavat tai juurruttavat.

Teen kaiken yhteisöissä, yhteistyöprojekteissa ja kollektiiveissa, yhdessä muiden ihmisten, toimijoiden, taiteilijoiden, aktivistien, ajattelijoiden kanssa. Monet yhteistyökumppanini kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin. Minua kiinnostaa, miten jokin alusta, työpaja, projekti tai esitys voi toimia kollektiivisen voimaantumisen näyttämönä. Voiko koreografia olla tilapäinen tukirakenne, jossa näyttämön spekulatiivinen voima, tuntemattoman äärellä pysyminen, merkitysten, liikkeiden, näkymien tai toimintatapojen toistot tai kehojen läheisyys voivat kutsua esiin toimijuutta?

Koreografia suhteiden taiteena – ajallisten, tilallisten, äänellisten, semanttisten.

Merkitysten, objektien, kehojen, yhteisöjen, liikkeiden, unelmien, resonanssin, muutosten koreografia.

Koreografia voi olla pieni tai suuri.

Koreografia monenkeskeisen ja moniäänisen harjoituksena.

Koreografia tilan luomisen harjoituksena.

 

Sonya Lindfors

Facilitator: Ama Kyei © HAM/Helsinki Biennial/Kirsi Halkola & Sonja Hyytiäinen

Facilitator: Melissa Linsa © HAM/Helsinki Biennial/Kirsi Halkola & Sonja Hyytiäinen

Facilitator: Ritni Pieski © HAM/Helsinki Biennial/Kirsi Halkola & Sonja Hyytiäinen

Lindfors on  UrbanApa-yhteisön perustajajäsen ja taiteellinen johtaja. UrbanApa on monitaiteellinen ja valtarakenteita kyseenalaistava taideyhteisö, joka tarjoaa kasvualustoja uusille diskursseille ja feministisille taiteen käytänteille. Hänen performanssiteoksiaan ovat esittäneet ja tukeneet muun muassa Beursschouwburg, Kampnagel, Spring Utrecht, CODA-festivaali, Black Box Theater Oslo ja Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Lindfors kuuluu Miracle Workers -kollektiiviin, joka edusti Suomea Venetsian 58. biennaalissa. Hänelle on myönnetty useita palkintoja, joista viimeisimpiä ovat valtion tiedonjulkistamispalkinto vuonna 2022 ja ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinto vuonna 2018. Lindfors oli helsinkiläisen Zodiak – Uuden tanssin keskuksen housekoreografi kaudella 2017–2018.

Sonya Lindfors

common moves 

2023 

sosiaalinen koreografia 

Työryhmä
Koreografi: Sonya Lindfors
Dramaturgi: H Ouramo
Fasilitaattorit:
Ama Kyei
Melissa Linsa

Ritni Pieski

Tilaaja HAM / Helsinki Biennaali 2023