Skip to content
Öppnandet av Helsingforsbiennalen flyttas på grund av den exceptionella globala situationen orsakad av coronaviruset (COVID-19). Biennalen ordnas för första gången på Skanslandet 12.6–26.9.2021.

Info

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som kommer att visa samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors. Biennalen – som ordnas nu för första gången – kommer att gå av stapeln sommaren 2020 i en unik miljö på Skanslandet.

Biennalen kommer att samla verk av såväl finländska som internationella toppkonstnärer. I biennalen ingår även olika workshops och tvärkonstnärliga föreställningar samt kompletterande program på Skandslandet och på andra håll i Helsingfors.

Skanslandet ligger i gränslandet mellan det öppna havet och en urban miljö. Helsingforsbiennalens konstverk uppförs på ön som består av många kulturhistoriska lager men som hållits i nästintill orört tillstånd. Hållbarhet och ansvarsfullhet står i kärnan av Helsingforsbiennalen, och hela evenemanget genomförts med respekt för dessa värderingar.

Allmänheten har fritt inträde till Helsingforsbiennalen.

Samma hav

Ömsesidigt beroende är temat för Helsingforsbiennalen 2020. Varje handling påverkar en annan handling och skapar en helhet. Kuratorerna har gett Helsingforsbiennalen 2020 underrubriken Samma hav.

”Den ekologiska krisen har lett till att vi står inför enorma förändringar som avgör vår gemensamma framtid på jorden. Biennalens underrubrik Samma hav syftar på denna situation, som berör oss alla men på olika sätt på olika håll. Liksom havet är det fråga om en komplex, föränderlig helhet, som inte respekterar gränser och antar olika skepnader ur olika perspektiv”, berättar kuratorerna.

Läs mera

Kontaktinformation

Hanna-Mari Peltomäki

Projektchef

+358 40 543 2087

Jonna Hurskainen

Projektchef

+358 40 128 6070

Satu Metsola

Koordinerande kurator

+358 40 482 4091

Annika Pråhl

Producent

+358 40 184 1837

Maija Eränen

Ansvarig för kundtjänsten

+358 40 507 5305

Anna Vihanta

Kommunikationsplanerare

+358 40 509 3408

Kiira Kivisaari

Miljökoordinator

+358 40 489 4470

Erno Tainio

Produktionassistent

+358 40 191 8209

Niko Kurola

Teknisk ansvarig

+358 40 487 7213

Joonas Berlin

VIP-koordinator

+358 40 646 2219

Anneli Kanninen

Biennalbutiken och guidning

+358 40 610 9782

Mera information

vip@helsinkibiennaali.fi

Konstens skattkammarö

Skanslandet som ligger strax utanför Helsingfors utgör en unik miljö för biennalen.

Läs mera