Skip to content

Ansvarsfullhet

“Att beskåda konst bidrar i sig till ökat välbefinnande. Och att kunna göra det till fots och mitt ute i den vackra naturen vid havet gör upplevelsen ännu mer oförglömlig. Vi tror att biennalen på Skanslandet kommer att stärka besökarnas relation till naturen.  Helsingforsbiennalen betonar ansvarsfullhet och bevarandet av ekologisk hållbarhet i sin verksamhet, och evenemanget följer dessa värderingar så långt som möjligt.”

– Maija Tanninen-Mattila, tidigare direktör för HAM och Helsingforsbiennalen

Skanslandet är en havsfästning utanför Helsingfors med en mångsidig historia och natur. Efter Försvarsmakten lämnade ön, öppnades Skanslandet för allmänheten 2016.

Öns natur har skapat noggranna ramar för Helsingforsbiennalen inom vilka evenemanget kommer att genomföras. Varje konstverksidé och -plats har utvärderats tillsammans med Forststyrelsen och Museiverket med hänsyn till naturskyddet och bevarandet av de historiska byggnaderna.

Helsingfors har förbundit sig till att motverka klimatförändringen. Ett mål i Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 är att Helsingfors ska vara koldioxidneutral fram till 2030. Detta mål uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser i Helsingfors med 80 procent från nivån 1990.

Helsingforsbiennalen vill vara ett hållbart konstevenemang och har därför förbundit sig till transparenta miljöåtgärder i dag och i framtiden.

Helsingforsbiennalen iakttar miljösystemet Ekokompassen som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt.

Ekokompassen, som utvecklats av Finlands naturskyddsförbund, är ett system som baserar sig på internationella standarder för miljöledning. Det innehåller 10 miljökriterier som parter som anslutit sig till systemet ska iaktta. Helsingforsbiennalens miljösamordnare påbörjade Ekokompassen-arbetet hösten 2019.

Målen för miljöprogrammet går bland annat ut på att producera evenemang energieffektivt, göra hållbara upphandlingar och ordna evenemang materialeffektivt. Dessutom samlar Helsingforsbiennalen in data om utsläpp relaterade till logistik och transporter. Kommunikationen med kunderna sker främst elektroniskt. Ett mål är också att uppmuntra och engagera samarbetspartner i beaktandet av miljöfrågor och sörja för Skanslandets ekologiska hållbarhet.