Siirry sisältöön

Kuratoinnin kumppanit 2023

Helsinki Biennaali ja Joasia Krysa kutsuivat kanssaan yhteistyöhön viisi taide-, tutkimus- ja teknologiatoimijaa kuratoinnin kumppaneiksi vuoden 2023 biennaaliin. Kumppaneita olivat Museum of Impossible Forms, kulttuurikeskus ja queer-feministinen hanke Itä-Helsingin Kontulassa; TBA21–Academy, tutkimuskeskus ja kulttuurinen ekosysteemi, joka edistää syvällistä yhteyttä meriin taiteen keinoin; Critical Environmental Data, monitieteinen tutkimusryhmä, joka toimii Aarhusin yliopistossa Tanskassa; ViCCA @ Aalto ARTS (Visual Cultures, Curating and Contemporary Art), Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun poikkitieteellinen pääaine; ja tekoälytoimija, joka tutki museon kokoelmia.

Museum of Impossible Forms

Museum of Impossible Forms (MIF) on kulttuurikeskus Kontulassa, Itä-Helsingissä – ja kokoontumispaikka kulttuurin ja taiteen tekijöiden yhteisöille, jotka ovat sitoutuneet rakentamaan antikolonialistisia, antipatriarkaalisia ja antifasistisia toimintatapoja ja kulttuureja. Viimeisen kuuden vuoden aikana, MIF:ista on muotoutunut heterogeeninen kokeellisten, marginaalisten ja uusien ilmaisumuotojen alusta – sekä kokemusten, kriittisen ajattelun ja radikaalin mielikuvituksen laboratorio. MIF on yhteisöllinen projekti, joka pyrkii haastamaan toiseuteen liittyviä ennakkoluuloja ja rakenteellista epäsymmetriaa ja työskentelee itseisarvon, moninaisuuden, tasa-arvon, liittolaisuuden ja solidaarisuuden eteen – ja rakentaakseen ja vahvistaakseen taiteen kentällä tiedon ja käytäntöjen moninaisuutta.

Projektia vetävät: Ali Akbar Mehta, Marianne Savallampi, Giovanna Esposito Yussif

TBA21–Academy

TBA21–Academy on tutkimuskeskus ja kulttuurinen ekosysteemi, joka edistää syvällistä yhteyttä meriin taiteen keinoin ja haluaa inspiroida yleisöään huomioimaan merien hyvinvointia aktiivisemmin. Akatemia on perustettu vuonna 2011, ja se on toiminut yli vuosikymmenen ajan tutkimusyhteistyön, taiteellisten tuotantojen ja uusien tiedon muotojen hautomona yhdistelemällä taidetta ja tiedettä. Vuonna 2019 TBA21–Academy perusti Ocean Space -nimisen näyttelytilan venetsialaiseen San Lorenzon kirkkoon sekä Ocean-Archive.org -verkkosivuston, jossa käyttäjät voivat sukeltaa kokemukselliseen tietoon meristä.

Projektia vetää: Markus Reymann

Critical Environmental Data

Critical Environmental Data on monitieteinen tutkimusryhmä, joka havainnoi estetiikan, digitaalisen kulttuurin ja ympäristötuhon erilaisten muotojen vuorovaikutusta. Ryhmä tekee tutkimusta Aarhusin yliopistossa ja osallistuu kansainvälisiin taiteen ja designin kuratointihankkeisiin keskittyen ympäristödatan arkkitehtuureihin ja infrastruktuureihin. Ryhmä tutkii aistimisen ja estetiikan muotoja sekä datan ja ympäristömuutosten tiloja ja paikkoja.

Projektia vetävät: Jussi Parikka, May Ee Wong ja Paolo Patelli

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

ViCCA @ Aalto ARTS – Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA) on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun poikkitieteellinen pääaine, joka tutkii kehittyviä tietämyksiä ja käytäntöjä eri alojen risteyskohdissa. Tutkimusta toteutetaan taiteellisen toiminnan kautta, joka keskittyy erilaisiin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja filosofisiin kysymyksiin. ViCCAn toimintaa leimaa voimakkaasti monitieteinen lähestymistapa, joka ulottuu taiteesta ja kuratoinnista tieteeseen ja teknologiaan.

Projektia vetävät: Bassam El Baroni, Patrizia Constantin

Tekoälytoimija

Taiteilija Yehwan Song ja Zürichin yliopiston Digital Visual Studies -projekti ovat luoneet nettisivun, jossa yhdistyvät HAM Helsingin taidemuseon
kokoelma ja monimuotoiset koneoppimisen tekniikat. Sivuston ytimen muodostaa kartta, jonka avulla vierailijat voivat olla vuorovaikutuksessa HAMin kokoelman
kanssa maantieteellisen sijainnin perusteella. Kartan avulla vierailijat voivat katsella kaupunkia taidekokoelman näkökulmasta ja siirtymällä näkymästä toiseen
tutkia uusia, koneen luomia ryhmittelyjä teoksista ja paikoista. Tekoälyalgoritmit prosessoivat kokoelman metadataa, jolloin lopputuloksena on uudelleenmuotoiltu suhteiden vyyhti, joka syntyy käyttäjän, kaupungin ja kokoelmien kokonaistoimijuudesta.

Digital Visual Studies on tekoälytoimija AI Entityn takana. Tammikuussa 2020 alkunsa saanut hanke toimii Zürichin yliopistossa ja sitä rahoittaa Max Planck -instituutti. Projektin tavoitteena on viedä taidehistoriaa kohti digitaalisia ihmistieteitä, nykyaikaistaa sen metodologioita ja osallistua ensimmäisen sukupolven digitaalisten visuaalisten ihmistieteiden luomiseen. Sen parissa työskentelee tutkijoita, jotka keskittyvät työssään visuaaliseen, tekstuaaliseen ja tila-ajalliseen, multimodaaliseen tutkimukseen. DVS pyrkii tuottamaan avantgardistista tutkimusta ja metodologisia, teknisia ja älyllisiä innovaatioita.

Projektin johto: Tristan Weddigen ja Dario Negueruela del Castillo.

Vuoden 2023 visuaalinen ilme

Vuoden 2023 Helsinki Biennaalin visuaalisen ilmeen suunnittelivat The Rodina ja Diogo Passarinho Studio.

The Rodina on suunnittelutoimisto, jonka kokeellinen työskentely pohjautuu performanssitaiteeseen, leikkiin ja kumouksellisuuteen.

D_P_S on Diogo Passarinhon vuonna 2015 perustama tutkimukseen pohjaava muotoilustudio, joka tutkii sitä kuinka tunnekokemukset muokkaavat muistoja tilasta. D_P_S toimi Helsinki Biennaalin toisen edition tilallisena neuvonantajana läheisessä yhteistyössä sekä biennaalin kuratoriaalisen työryhmän että graafisen suunnittelun toimiston The Rodinan kanssa. Projektin tiimi: Diogo Passarinho ja Gonçalo Reynolds

Yhteistyössä

Helsinki Biennaali 2023:n pääyhteistyökumppanit ovat Metsähallitus, S-ryhmä ja Clear Channel. Tapahtumaa on tukenut Saastamoisen säätiö.

Vuoden 2023 Helsinki Biennaaliin teoksia on tilattu yhteistyössä Copenhagen Contemporaryn, KANAL – Centre Pompidoun (Bryssel) ja TBA21- Academyn kanssa.

Kiitos Aalto-yliopisto, Aarhusin yliopisto, British Council, Britannian suurlähetystö, Frame Contemporary Art Finland, Liverpool John Moores University, Taideyliopisto, Taideyliopiston tutkimuspaviljonki, Zürichin yliopisto, MO.CO.ESBA Montpellier Contemporain – Ecole Supérieure des Beaux-Arts.

Neuvoa-antava toimikunta

Sunny Cheung, kuraattori, M+ Museum, Hongkong
Manuela Moscoso, johtaja, CARA – Center for Art, Research and Alliances, New York
Kasia Redzisz, taiteellinen johtaja, KANAL – Centre Pompidou, Bryssel