Skip to content

Ett ögonblick i trädgården

05.7 klo 15:00 - 09.7 klo 18:00 — Gumtäkts skolträdgård

I Gumtäkts skolträdgård kan man i sin egen takt gå runt och betrakta växternas värld. Man kan också bekanta sig med trädgården och växterna genom konstens metoder.

Besökarna har möjlighet att skriva ner sina tankar i form av dikter, rita bilder av växterna, måla eller på annat sätt förverkliga sig själv, i allsköns ro.

Bilderna och de andra verken samlas i en låda och kommer att i mån av möjlighet att sammanställas i en publikation som består av alla besökares intryck av och tankar om Gumtäkts skolträdgård med omgivningar.

Ett ögonblick trädgården ordnas 5–9.7.2021 kl. 15–18.

Närmare upplysningar: elizabeth.haaparanta@hel.fi