Skip to content

Helsingforsbiennalen 2023

Visual identity created by the Rodina.

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som visar samtidskonst av hög kvalitet på Skanslandet och runt om i Helsingfors. Den nästa biennalen ordnas 12.6–17.9.2023 och är kuraterad av Joasia Krysa. Helsingforsbiennalen 2023 består av utställningar, diskursivt och performativt offentligt program, filmprogram, publikationer, och online-program. Den kommer att äga rum på Skanslandet, Helsingfors konstmuseum HAM och andra ställen och offentliga platser i staden. HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktionen för biennalen.

Huvudkurator

Joasia Krysa, född i Polen och bosatt i Storbritannien, är en kurator, forskare och akademiker som arbetar i skärningspunkten mellan nutidskonst och teknologi. Hon har varit konstnärlig ledare på Kunsthal Aarhus, Danmark (2012–2015), och ingick i det kuratoriella teamet för Documenta 13 (Kassel, 2012). Hon var co-kurator för Liverpool Biennal 2016 och har tidigare arbetat med WRO Media Art Biennale i Polen och har presenterat digitala utställningar på bl.a. Tate Modern och The Whitney Museum of American Art. För närvarande verkar hon som Professor of Exhibition Research och Head of Art and Design på Liverpool John Moores University och har en biträdande position på Liverpool Biennial. Krysa ingick i den rådgivande kommittén för Helsingforsbiennalen 2021.

Kuratoriella samarbetspartner

Bakom: Bassam El Baroni, Ali Akbar Mehta, Giovanna Esposito Yussif, Marianne Savallampi, Patrizia Constantin. Fram: Jussi Parikka, Joasia Krysa, May Ee Wong. Bild: Verna Kovanen

Helsingforsbiennalen och Joasia Krysa, huvudkurator för biennalens andra upplaga, har bjudit in fem enheter inom konst, forskning och teknologi som kuratoriella samarbetspartner för den kommande biennalen. Samarbetspartnerna är Museum of Impossible Forms, ett kulturellt center och queerfeministiskt projekt beläget i Gårdsbacka i Östra Helsingfors; TBA21–Academy, ett forskningscenter och kulturellt ekosystem som främjar ett fördjupat förhållande till havet genom att använda konsten som objektiv; Critical Environmental Data, en tvärvetenskaplig forskningsgrupp på Aarhus Universitet i Danmark; ViCCA @ Aalto ARTS (Visual Cultures, Curating and Contemporary Art), ett huvudämne vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur; och en AI-enhet som utforskar samlingarna på HAM Helsingfors konstmuseum för att fästa uppmärksamhet vid det som inte är omedelbart synligt för den mänskliga perceptionen, och skapa nya versioner av biennalen.

Museum of Impossible Forms

Museum of Impossible Forms (m{if})  är ett kulturellt center och queerfeministiskt projekt beläget i Gårdsbacka i Östra Helsingfors, vars praxis är att omkonfigurera museibegreppet för att överskrida gränserna mellan konst, politik, teori, konstnär och betraktare. Museum of Impossible Forms prisades 2019 av Tutkijaliitto och beviljades 2020 statens konstpris av Centret för Konstfrämjande (Taike) inom området för tvärvetenskaplig konst.

Projektledare: Ali Akbar Mehta, Marianne Savallampi, Giovanna Esposito Yussif

TBA21–Academy

TBA21–Academy är ett forskningscenter och kulturellt ekosystem som främjar ett fördjupat förhållande till havet genom att använda konsten som objektiv för att inspirera till omsorg och handling. Akademin bildades 2011 och har varit en inkubator för kollaborativ forskning, konstnärlig produktion och nya former av kunskap genom att kombinera konst och vetenskap i över ett decennium. 2019 lanserade TBA21–Academy Ocean Space, en utställningslokal belägen i San Lorenzo-kyrkan i Venedig, samt Ocean-Archive.org, en användarbaserad onlineplattform.

Projektledare: Markus Reymann

Critical Environmental Data

Critical Environmental Data är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som fokuserar på interaktionen mellan estetik, digital kultur och mängder av miljöskador. På Aarhus Universitet i Danmark bedriver gruppen forskning och deltar i internationella kuratoriella projekt inom konst och design för att uppmärksamma arkitekturer och infrastrukturer med avseende på miljödata. Gruppen undersöker former av avkänning och estetik så väl som olika rum och platser med avseende på data och miljöförändring.

Projektledare: Jussi Parikka, May Ee Wong och Paolo Patelli

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

ViCCA @ Aalto ARTS – Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA) är ett huvudämne vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. ViCCA tar upp emergent kunskap och praxis i skärningspunkten mellan multipla områden genom ett konstnärligt drivet engagemang i samhälleliga, ekonomiska, skologiska och filosofiska strukturer. ViCCA karakteriseras av en stark tvärvetenskaplig approach med avseende på konst, kuratering, vetenskap och teknik.

Projektledare: Bassam El Baroni, Patrizia Constantin