Skip to content

Ulla-Maija Alanen: Veden taju / Majakka

12.6 - 30.9 — Annegården

Foto: Ulla-Maija Alanen

Veden taju är en resa som flyter från utställningsplats till utställningsplats som vattnet i en flod, som förgrenar sig vid mynningen och förenas åter på väg ut i havet.

I konstnären Ulla-Maija Alanens arbete går konsten och naturvetenskapen hand i hand. Syftet med verket Veden taju är att konsten, vetenskapen, barnens tolkningar och konstnärernas arbete utforskar livet under ytan. Resultatet är berättelser som blir synliga i Annantalo galleriutställningen på andra våningen och i den audiovisuella installationen Majakka ute på gården.Tonsättaren och musikern Maija Ruuskanen har skapat verkets ljudvärld.

I samarbete med SYKE / Havscentret.

Utställningen är öppen 12.6–28.8.2021, installationen Majakka är oppen 12.6.-30.9.2021.

Ulla-Maija Alanen: Veden taju / Majakka
Annegården, Annegatan 30. Fritt inträde.

1.6–4.7. vard. 9–17, lö–sö stängt
lö 12.6 öppet kl. 10–16
5.7–31.7 vard. 10–16, lö–sö stängt
1.8–19.12 vard. 8–20, lö 10–16, sö stängt

Läs mer om evenemangen: http://www.annantalo.fi/sv/