Skip to content
  • Aktuellt
08.01.2020

En paviljong för Helsingforsbiennalen ska uppföras vid Lybeckskajen

Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för Helsingforsbiennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Paviljongen kommer att innehålla linjetrafikens biljettförsäljningsställe samt Helsingfors turistinformation. Helsingforsbiennalens färjetrafik kommer att utgå från både Salutorget och Hagnäs till Skanslandet. Dessutom ska man trafikera en ringlinje som går runt mellan Skanslandet, Lonna och Sveaborg.

Helsingforsbiennalen, ett internationellt bildkonstevenemang för samtidskonst, arrangeras vartannat år och kommer nu att för första gången arrangeras på Skanslandet mellan den 12 juni och 27 september 2020. Under biennalen kommer omkring 35 internationella konstnärer eller konstnärsgrupper från både Finland och världen att presenteras. Konstverken kommer att visas utomhus vid den gamla kanonvägen och inomhus i historiska lokaler, krutkällare och övergivna bostadshus. Biennalen förväntas dra 300 000 besökare till Skanslandet under sommaren 2020.

Helsingforsbiennalen är en del av Helsingfors stads havsstrategi som syftar till att göra stadens skärgård mer attraktiv genom att förbättra tillgängligheten till servicen för alla.
”Stränderna och havsatmosfären är viktiga för både stadens invånare och resenärerna”, säger den biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki. ”Helsingforsbiennal-paviljongen är en port till det marina Helsingfors. Paviljongen förbättrar tillgängligheten till Skanslandet och hela skärgården samtidigt som den livar upp och åskådliggör Salutorgsområdet.”

Paviljongen är formgiven av Verstas Arkkitehdit Oy.

”Inspirationen till paviljongen har hämtats från Helsingfors skärgård och framförallt Skanslandet. “Den har formen av en klippa som vrider sig till en cirkelformad jättegryta. Vid sidan av de naturliga formerna, och som en kontrast till dem, har paviljongen ett starkt grafiskt uttryck som har införts som en del av paviljongens konstruktion”, beskriver huvuddesignern Jussi Palva från Verstas Arkkitehdit Oy.

Paviljongens terrass- och takkonstruktion fungerar som en vänt-och samlingsplats, och under taket kan man söka skydd vid regn och rusk. På taket kan man beundra det vackra Helsingforslandskapet eller bara sitta och njuta av lite medhavd mat. I paviljongens omgivning hittar man en antal restauranger och kaféer.

Paviljongen är en tillfällig och flyttbar konstruktion som kommer att uppföras vartannat år under Helsingforsbiennalen. Däremellan kommer den att förvaras på Skanslandet. Paviljongen kommer att uppföras på asfalt vid Lybeckskajen vilket innebär att man inte kommer att göra några fästanordningar eller utgrävningar i marken. Under mörka sommarkvällar kommer paviljongen att vara upplyst.

På den Gamla Saluhallens norra sida finns anpassade bilplatser, möjligheter för angöringstrafik samt en taxistation. De bilplatser som idag finns på saluhallens östra sida kommer att tas bort. Den närmaste parkeringsmöjligheten finns i Kaserntorgets eller i Observatoriebergets parkeringshus. Stadens cykelstation kommer att finnas kvar i området, och cykelvägen kommer att flyttas till saluhallens västra sida.

Lybeckskajens toaletter kommer att utökas i närheten av paviljongen. Två flytbryggor för Helsingforsbiennalens och Skanslandets linjetrafik ska byggas vid Lybeckskajen i anslutning till paviljongen.

Bilder: Verstas Arkkitehdit Oy