Siirry sisältöön

Vastuullisuus

“Taiteen katsominen luo itsessään hyvinvointia, mutta sen kokeminen kävellen keskellä luontoa ja meren äärellä tekevät elämyksestä entistä vaikuttavamman. Uskomme, että biennaali Vallisaaressa vahvistaa myös vierailijoiden luontosuhdetta. Helsinki Biennaali korostaa toiminnassaan vastuullisuutta ja luonnon ekologisen kestävyyden säilyttämistä, ja tapahtuma toteutetaan mahdollisimman pitkälle näitä arvoja kunnioittaen.”

– Maija Tanninen-Mattila, HAMin ja Helsinki Biennaalin entinen johtaja

Vallisaari on historialtaan ja luonnoltaan ainutlaatuinen merilinnoitus Helsingin edustalla. Puolustusvoimien lähdettyä saari avattiin yleisölle vuonna 2016.

Saaren luonto on asettanut Helsinki Biennaalille tarkat raamit, joiden mukaan tapahtuma tullaan toteuttamaan. Jokainen teosidea ja -paikka on arvioitu yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa luonnonsuojelun ja historiallisten rakennusten säilymisen näkökulmasta.

Helsinki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä Helsingissä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Helsinki Biennaali haluaa olla vastuullinen taidetapahtuma ja on siksi sitoutunut läpinäkyviin ympäristötoimiin nyt ja tulevaisuudessa.

Helsinki Biennaali noudattaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, joka ohjaa taidetapahtumaa suunnittelusta toteutukseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Suomen Luonnonsuojeluliiton kehittämä Ekokompassi on järjestelmä, joka pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin. Se sisältää 10 ympäristökriteeriä, joita järjestelmään sitoutunut taho noudattaa. Helsinki Biennaalin ympäristökoordinaattori aloitti Ekokompassi-työn syksyllä 2019.

Biennaalin ympäristöohjelman tavoitteita ovat tapahtuman toteuttaminen energiatehokkaasti, vastuullisten hankintojen tekeminen ja materiaalitehokkuus. Lisäksi Helsinki Biennaali kerää dataa logistiikasta ja liikkumisesta aiheutuvista päästöistä. Asiakkaat pyritään puolestaan tavoittamaan pääasiassa sähköisen viestinnän avulla. Tavoitteena on myös yhteistyökumppaneiden kannustaminen ja sitouttaminen ympäristöasioiden huomioimiseen sekä Vallisaaren ekologisesta kestävyydestä huolehtiminen.