Skip to content

Bokning av sjöbussturer för skolor till Skanslandet under Helsingforsbiennalen

För Helsingforsskolor finns det särskilda sjöbussturer från Hagnäs 16.8–24.9.2021. Läroanstalter och daghem i Helsingfors kan boka plats på rutten Hagnäs–Skanslandet–Hagnäs. Bokningar tas emot från och med 17.5. Bokningsanvisningarna har skickats till skolorna i maj 2021.

Avgångskaj: Sjöbussarna för skolorna avgår från Hagnäskajen. Sjöbussen anlöper Lotsgårdens kaj på Skanslandet. Det är en direkt linje.

Returkaj: Sjöbussarna för skolorna återvänder till Hagnäskajen. Sjöbussarna avgår från Torpedvikens kaj på Skanslandet.

Sjöbussarnas avgångstider för skolgrupper:
16.8–31.8.2021 (mån–fre) från Hagnäs kl. 9:30/10:00/10:30.
1.9–24.9.2021 (ons–fre) från Hagnäs kl. 9:30/10:00/10:30.

Sjöbussarnas returtider för skolgrupper:
16.8–31.8.2021 (mån–fre) från Skanslandet kl. 12:45/13:15/13:45
1.9–24.9.2021 (ons–fre) från Skanslandet kl. 12:45/13:15/13:45

Obs! Skolornas turer trafikeras endast om de bokats på förhand.

Resans längd: Ca 25 minuter i vardera riktningen. Grupper ska befinner sig på avgångskajen 15 minuter före avgångstiden.

Priser: Hagnäs–Skanslandet–Hagnäs 4,25 €/elev, lärare eller andra anställda vid läroanstalten som följer med skolgruppen. Det nedsatta priset gäller under 18 år gamla elever och 18 år fyllda studerande med studentkort eller läroanstaltens intyg. Ovan nämnda priser gäller också för daghemsgrupper.

Bokning: Skolturer kan bokas 17.5–11.6.2021. Efter att bokningstiden gått ut kan man fråga om det finns lediga platser. Skolor kan boka biljetter också på sjöbussar i reguljär trafik.

Bokning av sjöbussbiljetter: Boka sjöbussbiljetter för din grupp på förhand. Boka turreturbiljett. Vi rekommenderar att skolor bokar biljetter för alla grupper i skolan centraliserat även om de besöker Skanslandet vid olika tidpunkter. Då sjunker faktureringskostnaderna, eftersom alla bokningar faktureras på samma faktura.

Bokningsförfrågningar per e-post till info@jt-line.fi. Bokningen gäller efter att JT-Line har bekräftat den.

Fakturering: Efter att bokningen bekräftats ska ni skicka Bosti-bokning för den totala summan till JT-Line. JT-Line fakturerar skolan efter besöket enligt det faktiska antalet passagerare. Faktureringstillägg på 10 euro per bokning läggs till fakturan. Fakturan kan innehålla olika grupper från samma skola och resor vid olika tidpunkter.

Avbokning: Vid hinder ska biljetterna avbokas per e-post 3 dygn före avfärden (info@jt-line.fi).

Information om sjöbussarna: Sjöbussarna kan bordas på ramper (t.ex. med rullstol eller barnvagn), men de är inte helt tillgängliga. Sjöbussarna har toaletter, men de är inte tillgängliga. Skolturerna trafikeras med sjöbussar med plats för 100–150 passagerare. Om ni planerar en utfärd till Skanslandet för hela skolan med ett stort antal passagerare, kan JT-Line utreda möjligheten att sätta in en sjöbuss med större kapacitet.

Coronasäkerheten på sjöbussarna:
Vi iakttar de gällande myndighetsföreskrifterna för trafikering. Det maximala antalet passagerare på sjöbussarna fastställs enligt de gällande restriktionerna. I enlighet med de nuvarande myndighetsföreskrifterna rekommenderar vi att alla som fyllt 12 år använder munskydd på sjöbussarna. I augusti–september 2021 sker trafikeringen enligt de myndighetsföreskrifter som gäller då.

JT-Lines bokningstjänst hjälper om ni har frågor!
Kontaktuppgifter: info@jt-line.fi, p. 010 205 1880