Siirry sisältöön
  • Ajankohtaista
20.10.2020

Taidetapahtumaa tehdään vastuullisesti – Ekokompassi antaa työkalut ja puitteet

Vastuullisuus ja luonnon ekologisen kestävyyden säilyttäminen ovat keskeisiä arvoja Helsinki Biennaalille; siksi ympäristöasioihin on kiinnitetty alusta asti erityistä huomiota. Helsinki Biennaali noudattaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, joka ohjaa taidetapahtumaa suunnittelusta toteutukseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Suomen Luonnonsuojeluliiton kehittämä Ekokompassi on järjestelmä, joka pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin. Se sisältää 10 ympäristökriteeriä, joita järjestelmään sitoutunut taho noudattaa. Helsinki Biennaalin ympäristökoordinaattori Kiira Kivisaari aloitti Ekokompassi-työn syksyllä 2019.

“Minua motivoi työssäni se, että biennaali tuo yhteen erilaisia ihmisiä ja kävijöitä; isona tapahtumana meillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa – ja toisaalta myös velvollisuus toimia vastuullisesti”, Kivisaari kertoo.

Ekokompassi-työ alkoi alkukartoituksella, jolla selvitettiin mitä Helsinki Biennaali jo tekee ympäristön eteen ja mitä ei. Kartoitusta tehtiin niin HAMin, Vallisaaren ja biennaalin osalta kuin Metsähallituksen ja Vallisaaren yrittäjien kanssa.

Ekokompassi antaa käyttäjälleen työkalut ja puitteet. Helsinki Biennaali ja HAM saivat myös ohjausapua kaupungin ympäristöpalveluista.

”Alkukartoitusten tulokset olivat odotusten mukaisia. Metsähallituksella on käytössään vaativampi ympäristöjärjestelmä, joten Ekokompassin noudattaminen on luontevaa. Saaren yrittäjät halusivat alusta lähtien olla vahvasti mukana. Niin Metsähallituksen kuin yrittäjien mukanaolo on tärkeää, sillä he ovat isoja tekijöitä tapahtumassa.”

Mitä ympäristöasioita biennaalin toteuttamisessa sitten käytännössä otetaan huomioon?

”Vallisaaren ainutlaatuinen luonto asettaa biennaalille tarkat raamit; kaikki taideteosten paikat on valittu suojelubiologin kanssa, ja tapahtuman rakentaminen, purkaminen ja jälkityöt tehdään mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Markkinointimateriaalit ovat pääasiassa sähköisessä muodossa. Meillä ei esimerkiksi jaeta karttaa paperisena, vaan se löytyy selainpohjaisesta mobiilioppaasta. Niin saaressa kuin vesibusseissa lajittelu järjestetään mahdollisimman hyvin ja selkeästi. Saaren yrittäjien kanssa on puolestaan sovittu, että kaikki astiat ovat biohajoavia”, Kivisaari luettelee.

Helsinki Biennaali on mittava tapahtuma ja sitä on työstetty jo pitkään. Ympäristöasiat ovat olleet läsnä myös kaikessa valmistelevassa työssä.

”Kaikesta mitä teemme, syntyy jokin päästö. Logistiikan seuraaminen on ollut iso juttu. Kaikki lauttamatkat, lennot, juna- ja bussimatkat on kirjattu, ja niistä on kerätty mahdollisimman tarkat tiedot. Olemme pohtineet tarkkaan esimerkiksi sitä, kuinka monta kertaa taiteilijoiden täytyy käydä paikassa, jonne he tekevät teostaan – tai sitä, mitä näyttelyrakenteille tapahtuu näyttelyn jälkeen.”

Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään toimijalle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Auditoija seuraa, miten tavoitteista on selvitty. Myös HAMin ympäristöohjelma on alkanut.

”Olemme museoiden kesken puhuneet paljon muun muassa ihanneolosuhteista, joita teokset vaativat. On selvitettävä, ovatko ne oikeasti niin tarkat kuin sanotaan vai voisiko energiaa vieviä kriteereitä höllentää teosten kärsimättä. Keskustelua käydään myös matkustamisen tavoista sekä teosten lennättämisestä museoihin.”

Helsinki Biennaali haluaa olla vastuullinen taidetapahtuma ja on siksi sitoutunut läpinäkyviin ympäristötoimiin nyt ja tulevaisuudessa.

”Jos haluamme vielä jatkossakin tuottaa tapahtumia, ympäristöajattelun ja käytännön pitää nivoutua tiiviiksi osaksi omaa työtä. On tärkeää luoda kulttuuria, jossa ympäristöasiat eivät ole vain ‘kiva plussa’, vaan osa normaaleja työkäytäntöjä”, Kivisaari tiivistää.

ekokompassi.fi
Lue lisää Helsinki Biennaalin vastuullisuudesta täällä.

Teksti: Katja Viitalähde-Annala