Siirry sisältöön

Museum of Impossible Forms: AGONISTIC INTELLIGENCE/s

14.8 klo 11:30 - 19.8 klo 17:30 — HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8

HAM Helsingin taidemuseossa 14.–19.8. järjestettävä Agonistic Intelligence/s (or another AI/s) on intensiivinen kuusipäiväinen kesäkoulu, jonka on kuratoinut Museum of Impossible Formsin Ali Akbar Mehta. Projektiin on kutsuttu mukaan tutkimusjohtoinen työryhmä, joka tarkastelee HAMin taidekokoelmaa kriittisestä näkökulmasta ja tutkii institutionaalista muistia ja kollektiivista toimijuutta työpajojen ja avoimien luentojen kautta. Kohtaaminen avaa dialogin ja kysyy, ketkä ovat sitoutuneet ja osallistuvat aktiivisesti taiteen, kulttuurin, kasvatuksen ja aktivismin kehittämiseen.

Tutkimusryhmän työskentelyjakson aikana järjestetään avoimia iltaluentoja ja keskusteluja yleisölle. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkit julkaistaan kesän aikana.

Agonistic Intelligence/s –kokoontumisissa lähdetään liikkeelle käsitteellisesti siitä, että arkistot tutkivat kontaminoituja olosuhteita. Kutsutut puhujat, keskustelunherättäjät ja osallistujat vastaavat Helsinki Biennaalin 2023 kuratoinnin rajaamiin kysymyksenasetteluihin saastumisesta, toimijuudesta ja uudistumisesta, joita täydennetään vaihtoehtoisilla tutkimuksellisilla juonteilla, esimerkkeinä mm. ”Teknologia-moninaisuus”, ”Datafeminismi”, ”Ulossulkemisen politiikka arkistoissa”, ”Affektiivinen toimijuus ja kontaminaatio”, ”BIPOC-yhteisön rakentaminen aktivistiteknologiana” sekä ”rakenteiden dekolonisoiminen”. Kokoontumisessa muistetaan ja muotoillaan tekniikkaa, metodologiaa ja käytäntöjä, jotka keskittyvät antikolonialistisen, antipatriarkaalisen, kastijärjestelmiä ja fasismia vastustavien toimien ja tulevaisuuksien luomiseen.

Agonistic Intelligence/s kutsuu osallistujat arvioimaan kriittisesti ja lukemaan toisin museossa, ympäri kaupunkia, verkossa ja muualla sijaitsevaa kokoelmaa sekä luomaan uudenlaisia suhteita siihen. Se kutsuu muodostamaan pitkäkestoisia suhteita työskentelyyn kokoelman kanssa, mikä mahdollistaa puolin ja toisin pääsyn moninaisten, ruumiillistettujen, paikkasidonnaisten tiedon/tietämättömyyden äärelle, joka usein jää museon perinteisen vaikutuspiirin, toimintaehtojen ja kiinnostuksenkohteiden ulkopuolelle.

Museum of Impossible Forms – MIF on kulttuurikeskus Kontulassa, Itä-Helsingissä – ja kokoontumispaikka kulttuurin ja taiteen tekijöiden yhteisöille, jotka ovat sitoutuneet rakentamaan antikolonialistisia, antipatriarkaalisia ja antifasistisia toimintatapoja ja kulttuureja. Viimeisen kuuden vuoden aikana MIF:ista on muotoutunut heterogeeninen kokeellisten, marginaalisten ja uusien ilmaisumuotojen alusta – sekä kokemusten, kriittisen ajattelun ja radikaalin mielikuvituksen laboratorio. MIF on yhteisöllinen projekti, joka pyrkii haastamaan toiseuteen liittyviä ennakkoluuloja sekä rakenteellista epäsymmetriaa ja työskentelee itseisarvon, moninaisuuden, tasa-arvon, liittolaisuuden ja solidaarisuuden eteen – rakentaakseen ja vahvistaakseen taiteen kentällä tiedon ja käytäntöjen moninaisuutta.

Osana työskentelyään Helsinki Biennaalin toisen edition kanssa, Museum of Impossible Forms on kuratoinut ja tuottaa Agonistic Intelligence/s -kesäkoulun lisäksi diskursiivisen Polyphonic Entanglements -ohjelmakokonaisuuden.

Avoin haku tutkimusryhmään 14.-19.8.

Oletko kulttuuri- tai taidealan ammattilainen, taiteilija, kuraattori, museon työntekijä, suunnittelija, teknikko, aktivisti tai poikkitieteellinen tutkija?

Hae mukaan Agonistic Intelligence/s (or another AI/s) -tutkimusryhmään!

Intensiivinen kesäkoulu järjestetään HAM Helsingin taidemuseolla 14.-19. elokuuta 2023. Työryhmä kokoontuu maanantaista perjantaihin klo 11:30-17.30 ja lauantaina aamupäivästä.

Ryhmä koostuu kuudesta kuvataidealalla toimivasta Suomessa toimivasta ammattilaisesta, neljästä vierailevasta puhujasta ja vetäjästä sekä avoimen haun kautta osallistuvista kuvataiteen ja kulttuurialan ammattilaisista.

Työpajan työskentelykieli on englanti.

Kuusi osallistujaa, eli provokaattoria ovat:
Monica Guthao, ARMAn (Anti-Racism Media Activist Alliance) perustajajäsen ja tutkija
Egle Oddo, taiteilija ja tutkija, Namastic Art Collectiven perustajajäsen
Olga Spyropoulou, performanssitaitelija ja tutkija
Saara Mahbouba, taiteilija, kirjoittaja ja tutkija
Einat Amir, taiteilija, tutkija ja pedagogi
Anna Ruth, taiteilija, kuraattori ja Äkkigallerian perustajajäsen

Neljä vierailevaa puhujaa ovat: 
Dalida Benfield, taiteilija, kirjoittaja, teoreetikko ja kuraattori
Christopher Bratton, The Center for Arts, Design, and Social Research (CAD+SR)  perustajajäsen ja toiminnanjohtaja
Sinthujan Varatharajah, kansainvälinen tutkija ja esseisti
Annet Decker, kansainvälinen tutkija ja kuraattori

Näiden vetäjien avoimet keskustelutilaisuudet järjestetään tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 17:30 alkaen (tarkemmat aikataulut ja paikat varmistuvat).

Hakuaika mukaan on päättynyt. Kaikille hakeneille vastataan 20. heinäkuuta mennessä.

Agonistic Intellegence/s ottaa mukaan kesäkouluun kuusi kansainvälistä ja kuusi kotimaassa toimivaa osallistujaa.

Työskentelykieli on englanti. Tarkempi aikataulu lähetetään hakijoille valintojen yhteydessä. Varauduthan olemaan paikalla koko työskentelyviikon klo 11:30-17:30.