Skip to content
  • Aktuellt
24.04.2020

Havets och skärgårdens betydelse för stadsinvånarnas välbefinnande är nu större än någonsin – nya öar öppnas för allmänheten redan nästa sommar

Havet är en mycket viktig källa för välbefinnande och en attraktionsfaktor för Helsingfors stad. Så viktig att man tagit fram en tydlig strategi, mål och planer för att utveckla det maritima Helsingfors. Helsingfors stads projektchef för stadens maritima strategi Minttu Perttula arbetar med att samordna genomförandet av strategin. Hon är också kontaktperson för olika parter.

Ett av de viktigaste nya maritima objekten är Skanslandet som öppnades för allmänheten 2016.

“Skärgården betraktas som en helhet som består av öar med olika profil. Stadsinvånarna kan framöver välja vad de vill göra var. Skanslandet är loket som blir ett attraktivt objekt för turism tack vare biennalen och naturen,” berättar Perttula. “De militära öarna är mycket intressanta utvecklingsobjekt. Det har alltid funnits människor på dessa öar, men till exempel Skanslandet var stängt för allmänheten i århundraden. Efter att Försvarsmakten lämnade ön öppnades den för allmänheten, och många har besökt den.”

Helsingforsbiennalens projektledare Hanna-Mari Peltomäki (till vänster) och Helsingfors maritima strategis projektledare Minttu Perttula (höger)

Helsingforsbiennalen är viktig med tanke på Skanslandets framtid. I den maritima strategin konstateras bland annat att biennalen är ett unikt kulturevenemang men också ett utomhusevenemang för familjer som uppmuntrar till motion.

“När Försvarsmakten lämnade Skanslandet uppstod ett tomrum, och öns identitet bör nu stärkas. Att ordna kulturevenemang på ön är naturligt och fint. Vi befäster Helsingfors maritima image, utvidgar stadsinvånarnas maritima revir och gör konstupplevelser till en del av naturen.”

Skanslandet är ett imponerande ställe som väcker känslor. Perttula berättar att en del invånare också varit oroade över de nya planerna för ön och även biennalen.

“Det är fint att ön väcker känslor hos människor, och vi vill värna om den. Och så ska det vara. På grund av den unika miljön planerar vi framtiden för Skanslandet liksom de övriga öarna i Helsingfors skärgård mycket omsorgsfullt.”

Utvecklingen av Skanslandet och Helsingforsbiennalen sker i nära samarbete med Forststyrelsens Naturtjänster som förvaltar ön och nationalparkerna.

Nya öar i Helsingfors skärgård öppnas redan nästa sommar

Allt fler ställen i Helsingfors unika skärgård öppnas för allmänheten. Även om en del öar måste skyddas helt kan både rekreation och naturskydd ofta kombineras.

“Rekreationsmöjligheterna på Kalvholmen och Vårdö utvecklas. Vårdö utvecklas i samarbete med invånarna och sommargästerna. På Kalvholmen planeras en sommarteater för barn, eftersom det finns en scen på ön från 1990-talet,” berättar Perttula.

Men maritima upplevelser kan man också få längs den 130 kilometer långa strandrutten som är öppen för alla.

Text: Katja Viitalähde-Annala

 

Här hittar du aktuell information om Vallisaaris tjänster och färjetrafik (på finska och på engelska): vallisaari.fi

Du kan också hitta information om maritima Helsingfors (på finska och på engelska) myhelsinki.fi