Skip to content
  • Aktuellt
16.02.2020

Ett konstevenemang ute i naturen som lever och andas med stadsinvånarna

Vad är en megatrend och hur anknyter den till ett bildkonstevenemang? Och hur kan stadsutvecklingen stärka människans förhållande till naturen? Sitras framtidsexpert Mikko Dufva anser att öppna urbana evenemang är viktiga mötesplatser. Offentliga rum skapar möjligheter för nya idéer och att tillsammans föreställa sig hur framtiden borde se ut.

Med megatrender avses allmänna utvecklingslinjer eller omfattande globala omvälvningar med långsiktiga konsekvenser. Den ekologiska hållbarhetskrisen och urbaniseringen är exempel på megatrender.

Vad förändras mellan människor och i vår stadsbild när världen förändras?

”Under de senaste årtiondena har västländerna präglats av individualism och konsumtion, vilket för sin del lett till att offentliga rum förvandlats till kommersiella rum, såsom köpcentrum”, säger Mikko Dufva. En motkraft till denna trend i Helsingfors är till exempel centrumbiblioteket Oodi, som välkomnats av invånarna.

Inom en stad kan det finnas många slags platser, och bekanta områden kan få nya användningssyften. Så är fallet också när Helsingforsbiennalen öppnar på Skanslandet.

Biennalen är öppen och avgiftsfri för alla med undantag för priset på båtbiljetten. Evenemanget är kopplat till Helsingfors stadsstrategi och mål för en hållbar utveckling. Städer innehar en central roll när mål blir praktik – handlingar som ökar miljöns, ekonomins och människornas välbefinnande.

Enligt direktören för HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingforsbiennalen Maija Tanninen-Mattila öppnas ett grannskap i vår skärgård som är tillgänglig för alla.

Det är alltså dags att se en bekant miljö i ett nytt ljus. För helsingforsare kan ett besök på biennalen på Skanslandet tillsammans med kulturkonsumenter med varierande bakgrund öppna ögonen för de upplevelser som hemstaden erbjuder.

Konsten kan stärka förhållandet till naturen

I Finland förstår människorna i allmänhet naturens betydelse, och inför klimatkrisen känner många en ökande oro för miljöns välbefinnande. Delvis på grund av detta blir lokal turism allt populärare i hela landet.

Helsingforsbiennalen motverkar klimatångesten oberoende av hur lång resan dit är. De platsbundna konstverken för inte bara en dialog med Skanslandet utan också med besökarna och områdets historia. Naturen kommer nära, det är skönt att inandas havsluft och vädra tankarna.

”Konstnärer kan genom sin konst påverkar hur människor ser på saker och ting”, säger Maija Tanninen-Mattila.

Också förhållandena på biennalen kan komma med överraskningar. Även om man tar del av verken för sig själv kan upplevelsen vara social. Vid konstverken som omramas av naturen kan det kännas naturligt att diskutera mer ledigt med andra besökare än på ett mer konventionellt museum.

Det här är en möjlighet som också väcker tankar hos framtidsexperten. Mikko Dufva från Sitra vill uppmuntra människor till möten för att tillsammans föreställa sig en bättre framtid. Ur stadens perspektiv är det naturligt att börja tänka på större helheter.

”Vilka berättelser berättar vi för oss själva om den här världen och vår framtid? Hur kan vi förverkliga dem?”, frågar sig Dufva.

Ett enkelt sätt på vilket man kan påverka utvecklingen av sin livsmiljö är att delta i evenemang och diskussioner i gemensamma urbana rum. Konsten och människorna som samlas kring den inspirerar varandra till nya insikter.

Skriven av: Helmi Saksala