Skip to content

Konstnärer 2021

Helsingforsbiennalen 2021 presenterade 41 internationella konstnärer eller konstnärsgrupper från Finland och övriga världen. Konstärerna har inbjudits att skapa nya platsbundna och tillfälliga konstverk på Skanslandet eller att visa tidigare konstverk som för en dialog med ön.

Den första Helsingforsbiennalens huvudkuratorer var HAMs utställningschef Pirkko Siitari och chef för offentlig konst Taru Tappola.

Sammankoppling och det ömsesidiga beroende som följer av detta är biennalens bärande tankar. De erbjuder ett omfattande ramverk i vilket både den aktuella ekologiska krisen och Helsingforsbiennalens särskilda plats, Skanslandet, ingår. Biennalens namn, metaforen Samma hav, hänvisar till allt det här.

”Den ekologiska krisen har lett till att vi står inför enorma förändringar som avgör vår gemensamma framtid på jorden. Biennalens underrubrik Samma hav syftar på denna situation, som berör oss alla men på olika sätt på olika håll. Liksom havet är det fråga om en komplex, föränderlig helhet, som inte respekterar gränser och antar olika skepnader ur olika perspektiv”, berättar kuratorerna.

Läs mer