Skip to content

ATTAKWAD

ATTAKWAD (*1983, Manfredonia; *1984, Lviv) bildades 2018 under en promenad i skogen. Medlemmarna är anonyma och har en delad identitet i en universell överensstämmelse med alla integritetspolicyer.

ATTAKWAD: Hype, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Hype, 2021

Tickor deltar i naturens kretslopp där levande organismer blir näring för nytt liv. Runt en döende trädstam finns 32 bronskopior av tickor från Skanslandet. De bildar en form som påminner om en DNA-spiral. Den genetiska informationen, organismens arvsanlag, har sparats i likformade DNA-sekvenser dvs. kedjor av baser. Installationen synliggör naturens geometriska strukturer på ett avvikande och märkvärdigt sätt jämfört med vardagliga upplevelser. Den påminner oss om fysikens och kemins lagar och ordning bakom det organiska livet, växandet och döden.

Natur och matematik kombineras i digital artificiell intelligens, som baserar sig på mycelliknande nätverk liksom nätverken mellan svampar. Vår bristfälliga kunskap om svampar kompletteras hela tiden. Det finns också många föreställningar och myter om svampar, såsom att gnidandet av tickor medför tur.