Skip to content

Gustafsson & Haapoja

FI

I Gustafssons&Haapojas arbeten är det utopiska, dvs. föreställningen om en annan värld, ständigt närvarande. Deras nyaste konstverk ställer frågor om hur sättet att vara människa borde förändras för att möjliggöra en mer hållbar relation till världen.

Gustafsson&Haapoja är en samarbetsform som började 2012. Projekt startade med historiska och samhälleliga studier ur andra arters perspektiv och har fortsatt genom att dekonstruera begreppen människa och djur samt hur de är kopplade till mekanismer för rasism, sexism och marginalisering. I Gustafsson&Haapojas arbeten är det utopiska, dvs. föreställningen om en annan värld, ständigt närvarande. Deras nya konstverk Becoming ställer frågor om hur sättet att vara människa borde förändras för att möjliggöra en mer hållbar relation till världen.

Gustafsson&Haapojas konst omfattar installationer och video, konceptuell konst och performance. Bildkonstnären Terike Haapoja (s. 1974) och författaren och dramaturgen Laura Gustafsson (f. 1983) kombinerar det poetiska med en dokumenterande inställning. Bägge konstnärernas teaterbakgrund är också ofta synlig i deras konst. En viktig del av samarbetet är också att koppla projekten till den omgivande verkligheten med hjälp av essäer, diskussioner och aktivism.

Gustafsson & Haapoja: Becoming, 2020 ©Sonja Hyytiäinen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Becoming, 2020

För att lösa dagens kriser måste vi omdefiniera vad det innebär att vara människa: vad vi vill, vad vi strävar efter och om vi gynnar hierarkier. Becoming fokuserar på fenomen, varelser och mänskliga drag som det gäller att värna om och främja för att möjliggöra en mer hållbar framtid.

I videoinstallationen intervjuas aktivister, filosofer, konstnärer, vårdare och barn bosatta i Finland och USA. Deras levnadskrets, livsstil eller arbete tyder på att en positiv förändring är möjlig. De föreslår mer etiska sätt att bemöta andra människor och livsformer. Hur få kontakt med den egna kroppen och den övriga världen och fördela de gemensamma resurserna rättvist?

Se Becoming här.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

gustafssonhaapoja.org

Instagram (Laura Gustafsson) / Instagram (Terike Haapoja)