Skip to content

Hanna Tuulikki

UK

Hanna Tuulikki berättar med hjälp av härmning, röst och gester, och hennes tvärkonstnärliga projekt undersöker kroppens icke-verbala kommunikation bortom språket.

Hanna Tuulikki (f. 1982) är en brittisk-finländsk bildkonstnär, kompositör och uppträdare bosatt i Glasgow i Skottland. Hennes konst omfattar såväl performans och film som audiovisuella installationer via flera kanaler, och hon kombinerar sång, dans, dräktdesign och teckning. Hanna Tuulikki berättar med hjälp av härmning, röst och gester, och hennes tvärkonstnärliga projekt undersöker kroppens icke-verbala kommunikation bortom språket. Hon behandlar ofta också musikens och rörelsernas traditioner i olika kulturer och är i synnerhet intresserad av hur kroppsliga relationer och folkliga traditioner genomsyrar platser och miljöer.

 

Hanna Tuulikki: Skogstagen, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Skogstagen, 2021

I verket som Hanna Tuulikki visar på Helsingforsbiennalen undersöker hon begreppet skogstagen, som förekommer i den finländska folkdiktningen. Det betyder att man går vilse i en förtrollad skog, där allting plötsligt blir underligt och förvridet. Traditionellt beskriver skogstagen hur man försvinner i skogen, men Hanna Tuulikki granskar det som en modern metafor för det emotionella trauma som människan upplever med växande miljömedvetenhet.

Installationen består av björkstammar, surroundljud och koreografi. I ljudmiljön ingår en vokal improvisation som låter som lockrop. Den har spelats in i Norra Savolax, vid en ödegård som tillhör Hanna Tuulikkis släkt.

Verket har blinkande ljus.

Bild 1: Perttu Saksa

hannatuulikki.org

Instagram / Twitter