Skip to content

Uwa Iduozee & Maryan Abdulkarim

FI/US

Uwa Iduozees konst fokuserar på vardagligt liv och personliga berättelser. Hans fotoserie på Helsingforsbiennalen berättar de första afrofinländska pionjärernas historia.

Uwa Iduozee (f. 1987) är en fotograf och dokumentärfilmare som arbetar i Helsingfors och New York. Hans arbetsmetoder har inspirerats av bildjournalistik, och genom olika fotoserier och dokument skapar han nya visuella representationer och uppfattningar om identitet. Iduozees konst fokuserar på vardagligt liv och personliga berättelser. Via den öppnas också vidare perspektiv på frågor om identitet och social acceptans i samhället och kulturella övre skikt. Afrofinländskhetens och den svarta identitetens historia i dagens Finland är återkommande teman i Iduozees senaste projekt. Många foton och dokumentärfilmer av honom har förekommit i tidningar, tv, nätpublikationer och utställningar både i Finland och utomlands.

Uwa Iduozee & Maryan Abdulkarim: De gick på vatten, 2018 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

De gick på vatten, 2018

I sin konstserie har Uwa Iduozee fotograferat människor som kommit till Finland på 1950–1990-talen från USA, Storbritannien, Somalia, Sudan, Etiopien och Nigeria. Människorna på bilderna representerar samma generation som Iduozees föräldrar. Fotoserien berättar de första afrofinländska pionjärernas historia. Enligt Iduozee visar den respekt för de människor som likt hans far flyttade till Finland som vuxna med sina drömmar.

Iduozees fotoserie utgör en del av ett större projekt som han bearbetat tillsammans med författaren Maryan Abdulkarim. Upphovsmännen ville inte endast dokumentera personernas berättelser i Finland utan reste också till Nigeria.

Projektet genomfördes med stipendier från Konestiftelsen och Finska Kulturfonden.

Bild 1: Sandra Itäinen

uwaiduozee.com

Instagram / Vimeo