Skip to content

Mario Rizzi

IT/DE

Mario Rizzi behandlar stora samhällsfenomen genom individers vardagliga berättelser, erfarenheter och minnen. Hans filmer lyfter på ett humant sätt fram människor som den västerländska blicken ofta ignorerar.

Bosnienkriget i början av 1990-talet var Mario Rizzis (f. 1962) första kontakt med den islamiska kulturen. Han blev intresserad av människor som ofta betraktades som en enhetlig grupp som var något främmande för den västerländska kulturen, som ”något annat”. I tjugo år har Rizzi fokuserat på den islamiska världen och omvälvningarna där. I sina filmer har Rizzi behandlat de politiska strömningarna i Mellanöstern och Nordafrika som började 2010. Under de senaste tio åren har han i långa perioder vistats i Turkiet och följt med de samhälleliga omvälvningarna i landet.

Rizzi behandlar alltid stora samhällsfenomen genom individers vardagliga berättelser, erfarenheter och minnen. Samtidigt lyfter han fram människor och samhällen som den västerländska blicken ofta ignorerar. Som filmskapare och konstnär är Rizzi en human människoskildrare. Kärnan i hans arbeten består av äkta kontakt, och han har tillbringat en hel del tid med dem som han filmar, till exempel i deras hem eller på flyktingläger.

Mario Rizzi: BAYT (KOTI/HOME), 2013–2019 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

BAYT (KOTI/HOME), 2013–2019

Första delen i Rizzis BAYT-trilogi är Al Intithar/The Waiting (2013). Den har inspirerats av ”Stenrummet” av Anthony Shadid (1968–2012) i vilken han skriver om Mellanösterns heliga hem. I filmen är hemmet ett tält på ett flyktingläger i öknen i Jordanien. Huvudpersonen är en mor som tillsammans med sina barn flytt från kriget i Syrien. Filmen följer med hennes liv under sju veckor. Det tragiska kriget i Syrien förmedlas via familjens vardag.

Trilogins första del visas i D-trappan i Lotshuset på Skanslandet.

På HAM visas hela trilogin (2013–2019): Al Intithar/The Waiting (2013), Kauther (2014) och The Little Lantern (2019).

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

rizziart.com

Twitter

Konstverkets plats: Skanslandet och HAM Helsingfors konstmuseum