Skip to content

IC-98

FI

Samhällsfrågor antar en poetisk form i IC-98:s melankoliska konstverk. I sina senaste arbeten har gruppen tagit upp frågor om förhållandet mellan den levande och livlösa naturen samt teman om miljöförstörelsen och framtiden efter människan.

Naturen tar över miljöer som byggts och övergivits av människor i många av IC-98:s senaste arbeten. Dessa naturliga processer, förhållandet mellan den levande och livlösa naturen samt miljöförstörelsen och framtiden efter människan är centrala teman i arbetena. Gruppens arbeten från slutet av 2010-talet har inspirerats av posthumanistiskt tänkande, där den människocentrerade världen betraktas kritiskt. De långa landskapssekvenserna i de mörka och melankoliska arbetena kontrasterar naturens historia mot människans tidsspann.

IC-98 är mest känd för sina animationer, som kombinerar klassisk blyertsteckning med digitala effekter. Slutresultatet är poetiska bilder som rör sig långsamt. Gruppens meditativa arbeten kan anta otroligt varierande materiella former: Under sin 20 år långa karriär har gruppen skapat konstnärsböcker, plats- och situationsbundna projekt och interventioner, filmer och beställningsverk.

Patrik Söderlund (f. 1974) och Visa Suonpää (f. 1968) bildade IC-98 1998. De har sin bakgrund i kulturforskning och bildkonst. I sina arbeten kombinerar de vetenskaplig forskning, filosofi, ekologi och samhälleligt tänkande. Gruppen anser att det är viktigt att deras konstnärliga arbete är kopplat till världen och för en dialog med den historiska, sociala och politiska verkligheten. IC-98 samarbetar på ett mångsidigt sätt med olika slags proffs inom konst och vetenskap.

IC-98: Abendland (II: The Place That Was Promised), 2013 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Abendland (II: The Place That Was Promised), 2013

Ett träd som tappat sina löv svajar långsamt i mörkret. Ibland flyger insekter och pollen ut från det. Konstverket frammanar melankoliska tankar om människans plats och framtid. Konstverkets titel, som syftar på en ”förlovad plats” blev kanske inte riktigt det som man hoppats på. Arbetet hör till serien Abendland, skymningsland. Ordet syftar på västländerna och den degenererade civilisationen – på världen efter människan där tiden är cyklisk och långsam.

IC-98: Abendland (Höstens arkiv), 2019–2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Abendland (Höstens arkiv), 2019–2021

De ett år gamla löven i träden på Alexandersbatteriets gård bildar ett slags höstligt arkiv. Tomheten mitt bland löven påminner oss om trädets frånvaro. Löv utgör en del av livets och dödens kretslopp och är ett minne av alla träd och växter som vuxit på platsen innan byggnaden byggdes. Höstens arkiv är en platsbunden gest, som förbinder den förlovade platsen med Skanslandet.

Bild 1 & 2: Matti Pyykkö

socialtoolbox.com

Instagram / Vimeo