Skip to content

Tuomas A. Laitinen

FI

I sin konst som förenar ekologiskt tänkande med fiction skapar Tuomas A. Laitinen situationer med flera lager som blandar gammal och ny teknologi.

Tuomas A. Laitinen (f. 1976) är en konstnär som arbetar med film, ljud, ljus samt kemiska och mikrobiologiska processer. Han är intresserad av ekologiska frågor, hur medvetenhet och kunskap bildas samt porösa system. Porositet är ett begrepp med vilket Laitinen beskriver de flytande gränserna mellan olika områden. I sin konst analyserar Laitinen bland annat hur olika teknologier och transmittorer påverkar våra erfarenheter av världen. En transmittor kan enligt honom vara vad som helst som gör att vi får kontakt med världen, till exempel elektricitet, hud, tal och skrift eller någon teknologi.

Under de senaste åren har Laitinen satt sig in i bland annat bläckfiskars speciella intelligens och samarbetat med forskare inom artificiell intelligens. De mångfacetterade installationerna utgår från sådana utgångspunkter. De granskar människors verksamhet i olika ekosystem, allt från mikroskopiska partiklar till samhälleliga maktförhållanden. Centrala drag hos arbetena är fortlöpande metamorfos, porositet och transparens. Laitinen har inspirerats av bland annat science fiction och icke-människocentrerad filosofi, med vars hjälp man försöker skapa ett helt nytt fundament för hållbar samexistens på jordklotet.

Tuomas A. Laitinen: ΨZone, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

ΨZone, 2021

”Mitt konstverk ΨZone är installationsmiljön, vars olika materiella delar har kopplingar till varandra. Deras existensgrund är symbiotisk. Delarna i denna miljö är länkade till varandra på ett sätt där händelseförloppet är icke-linjärt och som bygger på lagringar och hur olika teman och material går in i varandra. Konstverkets genomgående tema är hur kunskap bildas på ett sätt där det inte är möjligt att placera saker, viljor och händelser i exakta kategorier. Jag har studerat bläckfiskars kognition sedan 2016, och det återspeglas också i denna installation, som ett slags organisk fortsättning”, berättar konstnär.

På biennalen är konstverket också en plattform för performanser och konserter. En utgångspunkt för evenemangen är chill out-tälten som har kopplingar till elektronisk musikkultur och som fungerar som rituella energiåterhämtningsplatser.

Bild 1: Perttu Saksa

tuomasalaitinen.com

Instagram / Twitter / Vimeo