Skip to content

Alicja Kwade

DE

Alicja Kwades skulpturer ställer oss frågor om vår varseblivning och förståelse av verkligheten runt omkring oss.

Alicja Kwades (f. 1979) arbeten leker med det materiella i sig och dess tomhet. Enligt Kwade baserar sig vårt dagliga liv på sociala överenskommelser som påverkar vår uppfattning av världen. Vår förståelse av verkligheten och vad vi uppfattar som absoluta sanningar baserar sig på våra begränsade sinnen, vilket innebär att vår förståelse inte kan vara fullständig. För att visa samtidiga tillstånd hos samma objekt och även existensen av parallella världar använder hon ibland spegelbilder eller reflexer som ett slags fönster till en annan verklighet. Hennes arbeten får oss att reflektera över vår relation till naturen, vår plats i världsalltet, även i form av bredare filosofiska frågor.

Alicja Kwade: Big Be-Hide, 2019 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Big Be-Hide, 2019

Två stenblock har placerats på vardera sidan av en polerad stålskiva. Det ena stenblocket i Big Be-Hide är äkta sten, det andra dess metalliska spegelbild. Konstnären valde stenblocket söder om näset mellan Skanslandet och Kungsholmen, och det var delvis under havsytan. Konstverkets plats vid det öppna havet och näset som delar viken upprepar teman om identitet och olikhet.

Big Be-Hide utgör en del av en edition. Efter Helsingforsbiennalen får konstverket en permanent plats i Fiskehamnen i Helsingfors och blir en del av stadens offentliga konst.

Alicja Kwade: Pars pro Toto, 2018 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Pars pro Toto, 2018

De runda styckena på strandberget verkar ha funnit sin plats lika slumpmässigt som biljardkulor som skjutits iväg. Pars pro Toto består av åtta runda stycken som har varierande storlek och påminner om planeter. De naturstenar som utgör materialet härstammar från olika delar av världen och symboliserar enligt konstnären kontinenter. På ett sätt som är typiskt för Kwades konst leker konstverket med skalor och betydelser och hjälper oss att relatera vår existens och våra problem till kosmiska dimensioner.

Konstverket är en del av en edition, av vilken en version visades på biennalen i Venedig 2017. Konstverket som visas på Helsingforsbiennalen placeras efter sommaren permanent i Fiskehamnen i Helsingfors och blir en del av stadens offentliga konst.

Bild 1: Luise Müller-Hofstede

alicjakwade.com

Instagram