Skip to content

Tadashi Kawamata

JP/FR

Genom sina konstverk som består av hittat material vill Tadashi Kawamata lära oss att se vår miljö på ett nytt sätt.

Av skrot och annat hittat material skapar Tadashi Kawamata (f. 1953) en sorts utväxter eller parasiter på existerande byggnader. Genom sina konstverk vill Kawamata bearbeta omgivningen. Med fina gester eller radikala omdefinitioner vill han öppna nya rumsliga perspektiv. Konstverken styr vår uppmärksamhet så att vi kanske för första gången kan se saker som hela tiden funnits framför våra ögon.

Kawamatas arbeten är placerade på omsorgsfullt utvalda platser, ofta via sociala processer. För honom är det viktigt att skapa eller konstruera de plastiska arbetena tillsammans med lokala grupper. Återanvänt material får till slut all världens former, såsom kojor, bon, skorstenar eller broar som förenar platser. Kawamata har genomfört konstverk runt om i världen, till exempel på slottet i Versailles där han täckte en byggnad med tusentals grönsaks- och fruktlådor i trä från lokala handlare.

Tadashi Kawamata: Skanslandets fyr, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Skanslandets fyr, 2021

På Skanslandet skapar Kawamata en fyr som ett tillfälligt landmärke av bland annat skräpvirke som samlats på ön. Skanslandets fyr syns från havet, Sveaborg och även Helsingfors stränder. Installationen växer ut ur den bunkeraktiga hissbyggnadens tak och sträcker sig flera meter upp i luften. Dess fiktiva rötter sträcker sig under jorden, eftersom hisschaktet förbinder de otaliga tunnlarna på ön. Konstnären inspirerades i synnerhet av tunnelnätet på Skanslandet och av att ön i dag är obebodd.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

tadashikawamata.com

Instagram