Skip to content

Kyungwoo Chun

KR

I sin konst skapar Kyungwoo Chun situationer och möten vars kärna utgörs av empati. Hans konstverk på Skanslandet påpekar hur viktigt det är att berätta och lyssna.

Kyungwoo Chun (f. 1969) bor i Soul och har fått internationell uppmärksamhet med sina porträtt som utnyttjar fotografi. Sedan början av 2000-talet har Chun vid sidan av fotografi ägnat sig åt performanser, som också är tidsbundna processer. Han har deltagit i flera solo- och grupputställningar i Europa och Sydkorea, och uppträtt i performanser förutom i Europa även i Soul, Mumbai och New York. Hans konst kännetecknas av en känslighet för förändringar i tidsupplevelsen och en allt djupare dialog med sig själv och andra.

I sin konst skapar Kyungwoo Chun situationer och möten vars kärna utgörs av empati. Hans konstverk på Skanslandet påpekar hur viktigt det är att berätta och lyssna, i synnerhet i en tid då det fortlöpande informationsflödet, de sociala medierna och konsumtionen fyller våra liv.

Chun vill att vi ska återta rollen som lyssnare och berättare, använda vår fantasi och bemöta oss själva och varandra. I samarbete med utställningsgästerna skapas två installationer på Skanslandet, Bird Listener och Islands of Island.

Kyungwoo Chun: Fågellyssnare, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Fågellyssnare, 2021

När Chun besökte ön inspirerades han av läten från fåglar som försvann lika snabbt som de dök upp. Till installationen valde han fem fågelläten. Konstnären ber betraktarna välja en av dem och teckna fågelns siluett. Under teckningen skriver tecknaren namnet på den person som är hens bästa lyssnare. Under Biennalen fylls väggarna i rummet med dessa teckningar.

Kyungwoo Chun: Öns öar, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Öns öar, 2021

Chun ber publiken att skriva ett brev till någon som kanske väntar på att få ett. Brevet skrivs på en tyglapp och inuti den viras någonting från Skanslandet: grenar, löv, stenar eller jord. Dessa meddelanden är anonyma och ingen annan kan se dem. Så småningom fyller knytena det ena fältet framför Alexandersbatteriet.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

kyungwoochun.de

Datum för deltagande evenemang som hör samman med arbetet:

Juli:
1.7. / 2.7. / 3.7. / 4.7. / 5.7.

Augusti:
9.8. / 10.8. / 11.8. / 12.8.