Skip to content

Jussi Kivi

FI

Jussi Kivi har sedan 1980-talet deltagit i internationella utställningar och producerat konst som baserar sig på hans undersökningar av okända, underjordiska, bortglömda och försummade platser. Hans konstverk på Helsingforsbiennalen utgår från Kivis egna upplevelser på Skanslandet, som han undersökt minutiöst, även när det gäller de underjordiska lokalerna och stängda delarna.

Jussi Kivi (f. 1959) bor och arbetar i Helsingfors. Kivi har sedan 1980-talet deltagit i internationella utställningar och producerat konst som baserar sig på hans undersökningar av okända, underjordiska, bortglömda och försummade platser. Hans konst förmedlar en känsla av upptäcktsresandets frihet. Jussi Kivis projekt utvecklas ofta till konstverk som består av foton, video, teckningar, miniatyrer och kartor. Genom att dela erfarenheter och lyfta fram förluster och förnyelse bakom dem får Kivi åskådaren att betrakta och uppskatta landskap på ett nytt sätt på gränsen mellan natur och kultur. Den industriella förödelsens landskap och överhuvudtaget alla slags impediment återspeglar för honom den fossila industrikulturens kärna som förstör sina livsförutsättningar i global skala.

Jussi Kivi: Traditionsrum för lokala artefakter och anomalier / tidlöshetens museum, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Traditionsrum för lokala artefakter och anomalier / tidlöshetens museum, 2021

Kivi har övernattat på Skanslandet flera gånger under olika årstider, även innan ön öppnades för allmänheten. När det gäller biennalen har han tillbringat nätter i bland annat i en arbetsbarack och ett öde bostadshus där hans arbete kommer att visas. Den förfallna bostaden som präglas av inredningsstilar från 1970-talet i D-trappan i Lotshuset visade sig vara lämpligast för Kivis konstverk.

Byggnaden som lämnats vind för våg är ett bra exempel på en kultur som slösade med naturresurserna. Kivis konstverk består av pappersdokument, foton, föremål som hittats på Skanslandet och tredimensionella miniatyrdioramer som kan betraktas i ett mörklagt rum.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

jussikivi.com

©Jussi Kivi

©Jussi Kivi