Skip to content

EGS

FI

Graffitikonstnären EGS inledde sin karriär efter mitten av 1980-talet inspirerad av den första graffitivågen i Finland. I sitt arbete för Helsingforsbiennalen fortsätter EGS på hans tidigare karttema. Gårdagens och morgondagens skärgård fokuserar på Helsingfors genom stadens historia och framtidsutsikter.

Graffitikonstnären EGS (f. 1974) inledde sin karriär efter mitten av 1980-talet inspirerad av den första graffitivågen i Finland. Arbeten av EGS, som blivit den mest kända finländska graffitikonstnären i världen, har visats i över 50 länder. EGS är känd för sina stiliserade världskartor, där geografin smälter in i konstnärsnamnets bokstäver. På sistone har EGS utvidgat sitt konstnärliga område till skulptur och glaskonst. EGS har haft utställningar på gallerier och museer samt skapat offentliga beställningsverk.

EGS: Gårdagens och morgondagens skärgård, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Gårdagens och morgondagens skärgård, 2021

EGS konstverk på Helsingforsbiennalen fokuserar på Helsingfors genom stadens historia och framtidsutsikter. Gårdagens och morgondagens skärgård sprider sig till olika delar av Helsingfors och består av åtta skulpturer som hänvisar till försvunna och eventuella nya öar. Fem skulpturer finns på platser där öar försvunnit då staden byggts ut.

Det enda som i dag påminner oss om dessa öar är namnen på gator och stadsdelar, såsom Lökholmsgatan och Sumparn. Tre skulpturer hänvisar till eventuella framtida öar om havsytan stiger kraftigt. En skulptur finns på Skanslandet.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

egshelsinki.com

Facebook / Instagram

Skulpturernas platser:

Skällarn: Gräsvikstorget

Sandholmen: Västra terminalen, Sampokajen

Lökholmen: Hörnet av Mastgatan och Slottsgatan, Skatudden. (Lökholmsgatan ligger i närheten.)

Hönan: Bjälkkajen: Kajens tvärgator (eller närliggande gator)

Sumparn: Korsningen/hörnet, öppna platsen mellan Vågbrytaren och Kapten Sundmans gata

Kapitalismens grund: Teateresplanaden, västligaste delen av Esplanadparken

Medborgarväldets skär: Lilla parlamentets park, det stenlagda platsen invid Riksdagshuset

The Island of Last Winter: Skanslandet, picknickområdet