Skip to content

Maaria Wirkkala

FI

Genom finkänsliga och poetiska gester skapar Maaria Wirkkala broar mellan förhoppningar, minnen, känslor och fantasi.

Maaria Wirkkala (f. 1954) bor och arbetar i Helsingfors. Wirkkalas internationella karriär är tre årtionden lång. Hennes installationer är i allmänhet platsbundna, kortvariga interventioner som genomförs endast en gång. Arbetena består av immateriella och materiella element som kombinerar det bekanta och obekanta. Hennes konstnärliga universum omfattar till exempel en glasstege, som existerar mellan det materiella och immateriella och vars skugga är synligare än själva föremålet. Genom finkänsliga och poetiska gester undersöker Maaria Wirkkala otaliga teman och skapar broar mellan förhoppningar, minnen, känslor och fantasi. Var och en kan uppleva hennes konst utifrån sina utgångspunkter med hjälp av konstverkens antydningar, gränser och konstruktioner.

Maaria Wirkkala: Inte helt oskyldig, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Inte helt oskyldig, 2021

Maaria Wirkkalas konstverk visas i Alexandersbatteriets skyddade, dolda krutkällare och kanonrum. Konstverket utgår från de murade valvens arkitektur och historia. Materialen – splittrat glas och kravallsköldar, guld och ljus –förstärker dess motstridighet: hot om våld och möjlighet till fred, sårbarhet och skör optimism. Konstverket kan jämföras med Skanslandet, som i dag är en vacker och rofylld plats men vars historia är blodig.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

maariawirkkala.com