Skip to content

Honkasalo-Niemi-Virtanen

FI

De konstnärerna Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi och Sinna Virtanen bildade ett konstnärskollektiv 2015. Deras samarbetsprojekt involverar historia, konst och vetenskap samt kombinerar myter, historia, erfarenheter och tolkningar. Enligt konstnärerna handlar deras konstverk på Helsingforsbiennalen om hur människolivet börjar i och återvänder till vatten. Samtidigt uppmanar det oss att se på världen på ett annat sätt.

De konstnärerna Felicia Honkasalo (f. 1986), Akuliina Niemi (f. 1987) och Sinna Virtanen (f. 1987) bildade ett konstnärskollektiv 2015. Deras samarbetsprojekt involverar historia, konst och vetenskap samt kombinerar myter, historia, erfarenheter och tolkningar. Projekten uppstår av nyfikenhet och slumpmässighet – vare sig det handlar om en vattenödlas fossil, en geologisk era, ett radioaktivt ämne eller trauma eller utrotning. Processerna och forskningsgreppet har en central ställning i kollektivets arbete, och de samarbetar ofta med olika vetenskapliga experter, såsom paleontologer, fysiker, arkeologer och mikrokirurger. Arbetet resulterar ofta i bildkonst som kombineras med musik och teater.

Honkasalo-Niemi-Virtanen: Lazarus, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Lazarus, 2021

Myter, fakta och fantasi blandas ihop i multimedieinstallationen av konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen. Installationen i arméns före detta ammunitionslager består av video, text, skulpturer och ljud. Enligt konstnärerna handlar deras konstverk på Helsingforsbiennalen om hur människolivet börjar i och återvänder till vatten.

Samtidigt uppmanar det oss att se på världen på ett annat sätt. Konstnärerna vill inte skapa hotbilder utan granska även svåra ämnen med optimism, humor, lätthet och fantasi.

Helheten har producerats i samarbete med finska marinen och den plastikkirurgiska avdelningen vid Tölö sjukhus.

Bild 1: Sofia Okkonen

hnvcollective.com

Instagram